5 kjappe med Bror Skansen - vår nye skogbruksleder i Rakkestad, Aremark og Marker

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene våre. I en stor organisasjon som Viken Skog, er det naturlig med et dynamisk tilsig av ny kompetanse. Vi tror det er sunt å bli utfordret av nye tankesett, og gleder oss derfor alltid til å bli bedre kjent med våre nye hoder. Derfor stiller vi våre nyansatte fem kjappe spørsmål for å komme tettere på – god lesning!

Kort om Bror

Navn og alder: Jan Arve Skansen, men går under navnet Bror Skansen (47)
Nyansatt som: Skogbruksleder i Rakkestad, Aremark og Marker. Ansatt fra 16.11.2020
Utdannelse: 3 år skogskole. Forsvarets hundeskole, befalsutdanning i Heimevernet
Erfaring: 25 års erfaring fra skogbruket, blant annet som skogsmaskinoperatør
Brenner for: Skogen som næring!
Trives med: Fjellturer på høsten i klar luft
Kontaktinfo: Mobil +47 95883141 |  e-post: jas@viken.skog.no

Bror er i full gang med sitt omfattende opplæringsløp. Han vil være operativ fra medio desember; allikevel er han mer enn gjerne klar for en uformell skogprat. 

Hvem er egentlig Bror, og hvor lenge har du jobbet i skognæringen?

– Jeg liker å tenke at jeg er en optimist! Har stort sett trua, og er løsningsorientert som person. Jeg lever etter visdomsordene som bestemoren min sa til meg: – Det må gå, og vi må få det til! Jeg liker utfordringer og å bryne meg på ulike områder. Gjennom livet har jeg vært innom ulike bransjer, de siste årene har jeg jobbet for Fageraas skogsdrift som hogstmaskinfører. Det har vært en fin tid, og jeg har lært mye av Ståle og mine tidligere kollegaer der.

Bror har jobbet i skogen i 25 år, både som manuell og maskinfører der han har utført både tynning og sluttavvirkning for både AT Skog og Viken Skog. Han har jobbet i et stort geografisk område, fra Hallingdal til Halden og i Setesdalen. – Jeg tenker at jeg har en bred bakgrunn som jeg kan dra nytte av i jobben som skogbruksleder. Det siste halvannet året har jeg også utført tynningsoppdrag for Viken Skog i Østfold. Nå skal det bli spennende å møte skogeiere i Østfold, sier Bror med et smil.

Hva gjør du helst på fritiden?

– Jeg har to jenter på 18 og 20 år; frem til nå har fritiden gått med til mye oppfølging av de på sidelinjen på fotballbanen og på tribunen i svømmehallen. Selv om jeg har forsøkt, har jeg ikke fått de med på like mye jakt og fiske som jeg skulle ønsket meg, men vi har allikevel vært mye ute i skogen sammen. Skogen er et godt sted å være, legger Bror til. 

Nå som barna har blitt voksne, tror han at det skal bli mer tid til egentid, jakt og fiske. På jakt går det mest i småvilt og rådyr. – Jeg kan ikke tenke meg noe mer avkoblende enn fjellturer i høstklar luft.  

Hva tror du blir det beste ved å jobbe i Viken Skog?

– Jeg ser frem til å bli en del av et større profesjonelt miljø, og få møte skogeierne mer direkte. Etter å ha kjørt skogsmaskin i mange år, kjenner jeg verdikjeden godt og ser nå frem til å gjøre en jobb utenfor «hytta» i hogstmaskinen. Jeg liker å prate med folk, finne løsninger og se helheten, så nå skal det bli spennende å komme i kontakt med ulike skogeiere i Østfold. 

Hva betyr skogen for deg, og hva engasjerer deg?

– Skog betyr både jobb og fritid for meg. Jeg finner både avkobling og energi i skogen. Jeg engasjeres av at skogen er en del av det grønne skiftet, men det er fortsatt mye uforløst potensiale, blunker Bror. –Norge har et stykke å gå i forhold til nabolandene når det gjelder å dra nytte av hele tømmerstokken og samarbeide i verdikjeden. 

Så synes jeg det er gøy å fortelle folk flest hva som kommer fra tømmerstokken, eksempelvis vanillin som man har i vaniljesukkeret, forklarer Bror engasjert.

Hvilke fremtidstanker har du på vegne av Viken Skog og skognæringen? 


– Når jeg nå tar jobben som skogbruksleder, blir det viktig for meg å jobbe for at skogeieren får gode råd, planer og oppfølging som igjen skal gjøre at de får mest mulig verdi ut av skogen sin.

For næringen håper og tror jeg på at den skal få sin fortjente plass som en del av løsningen i det grønne skiftet. Samtidig må vi ta de hensyn vi skal og må ta. Miljøfokus er bra, og det stilles store krav til oss som næring.

Vi i Viken Skog ønsker Bror velkommen med på laget, sammen er vi kompetanse som lønner seg.