Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

5 kjappe med Anders Berg Stensrud - vår nye veiplanlegger/rådgiver skog

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene våre. I en stor organisasjon som Viken Skog, er det naturlig med et dynamisk tilsig av ny kompetanse. Vi tror det er sunt å bli utfordret av nye tankesett, og gleder oss derfor alltid til å bli bedre kjent med våre nye hoder. Derfor stiller vi våre nyansatte fem kjappe spørsmål for å komme tettere på – god lesning!

Kort om Anders

Navn og alder: Anders Berg Stensrud (29)

Nyansatt som: Veiplanlegger/rådgiver skog

Utdannelse: Forstkandidat fra NMBU

Erfaring: To og et halvt år som skogbruksleder og tre år som prosjektleder skogsbilvei i Troms og Finnmark

Brenner for: Bærekraftig bruk av skogen

Trives med: En flott høstdag med elgjakt

Kontaktinfo: Mobil +47 957 96 953  | e-post: abs@viken.skog.no

 

Hvem er egentlig Anders, og hvilken erfaring har du med skogsarbeid?

– Jeg er oppvokst på en skogsgård i Hedalen i Valdres og har drevet med skogsarbeid med øks og snekkersag siden jeg var 3 år. Jeg har mastergrad i skogfag (forstkandidat) fra NMBU i Ås og har etter hvert spesialisert meg på skogsbilvei. Etter utdannelsen jobbet jeg som skogbruksleder på Ringerike i to og et halvt år før jeg dro til Troms og Finnmark for et treårig prosjekt på rådgivning innen skog og skogsbilveier, før jeg nå returnerer tilbake til Viken Skog og hjem til Hedalen.

Hva gjør du helst på fritiden?  

– Jeg er glad i all slags friluftsliv og elgjakt.

Hva tror du blir det beste ved å jobbe i Viken Skog? 

– Det beste blir å se hele Viken-området og bidra til effektiv skogsdrift. Det får vi til ved å utbedre flaskehalser og gi entreprenører og tømmerbilsjåfører en enklere og mer effektiv hverdag, som igjen bidrar til en mer lønnsom skogsdrift for skogeieren.

Hva betyr skogen for deg, og hva engasjerer deg?

– Jeg pleier å si at; uansett hva spørsmålet er, så er svaret skog. Så skogen betyr alt.

Hvilke fremtidstanker har du på vegne av Viken Skog og skognæringen? 

– Skogen blir bare viktigere og viktigere med tanke på klimaspørsmålet. Så vi må finne flere måter å utnytte skogen på, på en bærekraftig måte. Vi skal ta vare på det som bør tas vare på og bruke resten av arealet så godt som mulig for å lage viktige og gode produkter som verden er avhengig av.

Vi i Viken Skog ønsker Anders velkommen med på laget - sammen er vi kompetanse som lønner seg!