Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

35 lokale årsmøter/andelseiermøter er gjennomført: – Vel blåst, nå er vi klare for årsmøte i Viken Skog SA på nett

Sammen med styrene i skogeierlagene er det gjennomført en fullstendig runde hvor det enten har vært årsmøter eller kun andelseiermøter, med behandling av nødvendige saker i valgkretsene. Viken Skog SA avholder sitt årsmøte via Teams onsdag 9. juni.


ÅRSMØTE PÅ TEAMS: Viken Skogs styremedlemmer 2020/2021. Foto: Viken Skog

Koronasituasjonen gjør at årsmøtet i Viken Skog dessverre ikke kan gjennomføres fysisk. Det er derfor ønskelig å avholde et ekstraordinært årsmøte til høsten, hvor delegater kan treffes, mingle og utveksle erfaringer. Her vil blant annet forslaget om endring av vedtektene bli behandlet.

Andelseiermøtene gjennomføres årlig i samarbeid med de lokale skogeierlagene for å ivareta formalitetene et samvirke er forpliktet til å overholde, samt å informere om status for selskapet. De fleste møter gjennomføres samtidig med årsmøtet i skogeierlaget, men i år valgte også en del å utsette dette i påvente av muligheten for et fysisk møte.

Møtene er en arena for å formidle kunnskap om hva vi arbeider med i Viken Skog, og ikke minst få tilbakemelding på hva som opptar skogeierne. I år var mange opptatt av utviklingen i tømmerprisene, spesielt sett i lys av det økende gapet mellom trelast- og sagtømmerprisene.

– Det er gledelig at vi opplever en så stor støtte til de økte industriengasjementene, og at vi trapper opp arbeidet for å forsvare grunneiernes rettigheter. Mine inntrykk fra årsmøterunden er at mange hadde håpet på bedre oppmøte. Men vi konstaterer at både digital møteform og det at de ble gjennomført i den lyseste og mest travle årstiden påvirket deltakelsen, sier organisajsonssjef i Viken Skog, Olav Bjella.

– Vi er imidlertid fornøyd med at vi sammen med styrene i skogeierlagene fikk gjennomført en fullstendig runde med andelseiermøter og behandling av nødvendige saker i valgkretsene. Det er som kjent et krav til dette i vedtektene i Viken Skog, så nå er vi klare for årsmøte onsdag 9. juni, konstaterer Bjella. 

KONSTRUKTIVE TILBAKEMELDINGER FRA EIERNE: Organisasjonssjef i Viken Skog, Olav Bjella, er fornøyd med støtten hos eierne. – Vel blåst, nå er vi klare for årsmøte på nett. Foto: Viken Skog

Årsmøte i skogen

23 engasjerte andelseiere trosset regnet og deltok på årsmøtet til Øvre Romerike skogeierlag. Til stede var også styrerepresentant i Viken Skog, Ragnhild Hallenstvedt. Møtet ble avsluttet med en befaring for å se på toppbrekk, som er utbredt i området.

GOD STEMNING PÅ MAURA: Styrerepresentant i Viken Skog, Ragnhild Hallenstvedt, var til stede da Øvre Romerike skogeierlag gjennomførte sitt årsmøte i skogen. Foto: Øvre Romerike skogeierlag

Viken Skogs årsmøte 2021

Viken Skog SA avholder i år sitt årsmøte på Teams. Møtet er åpent for valgte utsendinger fra valgkretsene. Utsendingene har mottatt egen innkalling med lenke til møtet. Årsmøtet må dessverre avholdes digitalt, som i fjor. Det hadde vært ønskelig med et fysisk møte, men pandemisituasjonen gjør at dette ikke kan gjennomføres. Det er et stort håp og ønske om å avvikle et ekstraordinært årsmøte til høsten, der delegatene kan møtes fysisk.

ÅRSMØTE PÅ TEAMS: Fra årsmøtet i Viken Skog SA i 2020. Foto: Viken Skog

Klikk for å se: Her kan du se hovedlinjene fra årsmeldingen 2020 presentert av de ansatte selv.

Les årsmeldingen til Viken Skog her.