Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Massevirkeprisen økte med 29%

Både hogsten og prisene på tømmer har økt markant i 2. kvartal 2019 sammenlignet med 2. kvartal i 2018. Det viser statistikk SSB presenterte 6. august.


De foreløpige tallene for statistikken over skogavvirkning for salg, viser at det ble avvirket 3,0 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 2. kvartal 2019, en vekst på 5 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2018. Tømmerprisen økte med 11 prosent i samme periode. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien, utgjorde 1,3 milliarder kroner, noe som er en økning på 16 prosent.

Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran og furu økte med henholdsvis 29 og 32 prosent i 2 kvartal. Skogeierne fikk 353 kroner per kubikkmeter for grantømmer til massevirke og 339 kroner for furutømmer. Prisen på sagtømmer økte med 6 prosent. Det gir en pris på 489 og 530 kroner per kubikkmeter for henholdsvis furu og gran.

Usikkerhet i markedet

Salgssjef i Viken Skog, Heidi Tandberg følger tømmersituasjonen nøye og sier prisene er i ferd med å gå ned eller flate ut.

-Statistikken illustrerer godt situasjonen i tømmermarkedet der prisene nådde en topp i 2. kvartal. Vi opplever nå betydelig mer usikkerhet, der tømmerprisene litt avhengig av sortiment og geografi går ned eller en utflating. Det er fortsatt gode tømmerpriser så vurder tiltak i skogen din nå, sier Tandberg.

Les mer på SSB