Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Den nye kvalitets- og miljøsjefen: – Vi bryr oss om skogen og artsmangfoldet!

I mai overtok Diana Eckert (32) stafettpinnen etter Per Hallgren (64) som kvalitets- og miljøsjef i Viken Skog. Noen mener at hennes rolle befinner seg mellom barken og veden, der vern og næring ikke kan fungere sammen. Men der mener Diana at skeptikerne bommer.


av Egil

NY ROLLE: Diana Eckert (32) er ansatt som kvalitets- og miljøsjef i Viken Skog. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

– Jeg opplever at mange tror at vi som driver i skognæringen ikke bryr oss om natur og artsmangfold. Men det er feil! Skogeierne er glade i skogen sin og alt som lever i den. Jeg mener vi klarer å få til begge deler på en balansert og god måte. Både drift og vern. Men da må vi ha ressurser til det, sier den nye kvalitets- og miljøsjefen i Viken Skog, Diana Eckert.

Godt samarbeid

Per Hallgren har 28 år lang fartstid i Viken Skog. Nå fungerer han som mentor og rådgiver for Diana og har bare lovord å si om henne:

– Hun er uredd og tar tak i store og små oppgaver, uten problemer. Hun er svært løsningsorientert og lærer veldig raskt! Og på den korte tiden hun har fungert i den nye rollen har hun allerede skaffet seg et stort nettverk, forteller Hallgren.

– Så samarbeidet går bra?

– Ja! Diana er en person som går sammen med de fleste mennesker, uten problemer. Hun er flink til å tilpasse seg, både til personer og oppgaver. Hun er rett og slett en omgjengelig og hyggelig person, smiler seniorrådgiveren.

Diana er rask med å gi ros tilbake til læremesteren:

–  Jeg spør Per masse. Han er jo fasiten på hvordan ting skal gjøres! Så nå fungerer han som en rådgiver for meg og han har lovet at jeg kan ringe han så ofte jeg vil, ler Diana.

– Det viktigste er å få tak i all den kunnskapen Per har og få det systematisert. Og nå får vi snart en ny revidert versjon av Norsk PEFC Skogstandard som bli viktig å følge opp, fortsetter hun.

ELEV OG LÆREMESTER: Diana Eckert er glad for at Per Hallgren ikke er langt unna når hun lurer på noe: – Han er jo fasiten på hvordan ting skal gjøres, sier hun. Foto: Bjørn H. Pettersen

– Aldri i tvil

Diana var allerede som lita jente sikker på at hun skulle jobbe med natur som voksen:

– Biologi har alltid vært min greie. Jeg har samlet planter og insekter fra jeg var bitte liten, og lurte tidlig på hvordan alt henger sammen i naturen, minnes Diana.

Diana ble født i Tyskland, men flyttet etter hvert med foreldrene til Tingvoll på Nordmøre. Senere begynte hun å studere på NTNU i Trondheim, og forsvarte doktorgraden sin i 2020:

– Jeg var aldri i tvil om hvilken vei jeg skulle gå da jeg begynte å studere. Det eneste jeg var i tvil om var hva slags biolog jeg skulle bli. Men jeg syntes alt var interessant, så jeg kunne nesten ikke ta noen feil valg.

Viken Skog er opptatt av å drive et aktivt skogbruk, og samtidig ta godt vare på miljøet. Diana mener det er en viktig jobb biologene gjør:

– Det er biologien som ligger til grunn for sertifiseringen vår, så det er relevant kunnskap å vite hvorfor vi har de reglene vi har. Det er spennende å følge opp og forbedre systemene våre slik at reglene blir gjennomført. Man trenger derfor noen som står imellom disse to verdenene og binder dem sammen, sier hun.

Skjev ansvarsfordeling

Diana innrømmer at hun ble litt overrasket da hun ble tilbudt jobben som kvalitets- og miljøsjef. Det er ikke lenge siden høsten 2020 da hun begynte i Viken Skog som biolog.

Selv om hun får gjort mindre av det hun trives så godt med, som befaringer, gleder hun seg til det hun nå skal gjøre:

– Jeg har ganske god oversikt over arbeidsoppgavene mine. Men jeg må lære meg mer om blant annet revisjon. Og så har jeg nå fått ansvaret for vår nye biolog, som ble ansatt 1. mars i år. Så det er også nytt, forteller hun.

– Hva synes du om det stadig økende presset fra miljøorganisasjoner om vern av arter i skogen?

– Det er fint at vi har blitt flinkere til å ta vare på skogen. For det har vi blitt! Men det er ubalanse i hvor presset ligger og hvem som skal løse oppgavene. For mye av dette ansvaret legges i dag på skogbruket og skogeiere, og de sitter ofte ikke på de ressursene som trengs for å gjennomføre tiltak. Vi er for eksempel bare to personer her i Viken Skog, og vi klarer ikke å rekke over alle befaringene til over 9.000 skogeiere. Så vi må leie inn konsulenter, og de er en mangelvare.

Les mer om debatten rundt artsregistreringer her: https://www.viken.skog.no/aktuelt/artikler/debatt-om-artsregistreringer-i-skogen

PÅ BEFARING: Skogsjef Lars Kristen Haug, skogeier Olaf Godli, seniorrådgiver Per Hallgren og kvalitets- og miljøsjef Diana Eckert ønsker bedre kvalitetskontroll for registrering av arter i norsk natur. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog