Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

– Må hogge for å hindre store barkbilleangrep

Barkbilleangrep er en utfordring for skogeiere. I Tæruddalen i Lillestrøm kommune er en stor del av skogen i ferd med å dø på grunn av granbarkbiller. – Hogst er nødvendig for å hindre at alle trærne blir angrepet. I så fall kan svermer av barkbiller spre seg til andre områder, sier biolog Diana Eckert i Viken Skog.


Diana Eckert, biolog i Viken Skog

PÅ BEFARING: Diana Eckert, biolog i Viken Skog, mener en stor del av skogen i Tæruddalen i Lillestrøm kommune må hogges på grunn av barkbilleangrep på friske trær. Foto: Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Hvis granbarkbillene blir mange nok, kan de ta knekken på friske trær i store områder. I land som Tyskland, Østerrike, Tsjekkia, Frankrike og Sverige ble enorme skogområder ødelagt på grunn av barkbilleangrep i 2019 og 2020.

– I fjor høst oppdaget vi at et område i Tæruddalen i Lillestrøm kommune er angrepet av barkbiller. For å unngå spredning og større skader enn de vi ser hittil bør vi hogge et ganske stort område. Vi mener at det må gjøres nå for å hindre ytterligere oppblomstring av barkbillene frem mot sommeren, sier Diana Eckert.

Tæruddalen er et populært turområde ved Skedsmokorset. Noen av tur- og skogsbilveiene må tas i bruk for å få tømmeret ut av skogen.

– Vi skal skilte godt, og så håper jeg at folk har forståelse for den jobben vi må gjøre, sier skogbruksleder Ivar Aleksander Smedsrud i Viken Skog. En skogbruksleder er ansvarlig for planlegging og drift for skogeiere.

Må gjøres før avkommet flyr videre

Granbarkbiller er vanlige i Europa. Etter vinterdvalen kommer de opp fra bakken, og i moderate mengder har disse barkbillene nok med å finne et svekket tre de kan bringe slekten videre i, ifølge NIBIO. Men noen ganger blir det så mange granbarkbiller at de kan gå løs på friske trær i samlet flokk. Ekspertene frykter at klimaendringene fører til at vi opplever omfattende barkbilleangrep oftere og i større omfang enn før.

– NIBIO har overvåkning av barkbillene gjennom fellefangster i de fleste kommunene i Sør-Norge. Våre skogbruksledere sjekker også trærnes helse når de er ute i skogen, og det samme gjør mange skogeiere, forskere, biologer, kommunale skogbrukssjefer og andre som jobber tett på skogbruket. I tillegg får vi inn enkelte tips om trær som kan være ødelagt av barkbiller. Det vi nå ser i Tæruddalen, må vi få bukt med, understreker Stian Sandbekkbråten, skogsjef i Viken Skog.

Granbarkbillenes egg legges under barken om våren, og etter cirka én uke starter larvene sitt skadelige næringsgnag ut av trærne. Trær og virke som er angrepet, bør derfor ut av skogen på forsommeren – før årets avkom har rukket å utvikle seg ferdig og begynner ferden mot nye områder.

FARE FOR SPREDNING: Granbarkbillene har angrepet mange av trærne i Tæruddalen, og det er fare for at barkbillene sprer seg til andre områder. Foto: Viken Skog

Kommunen og Statsforvalteren avgjør

I Tæruddalen har Viken Skog foreslått at et område på 90 dekar må hogges så raskt og skånsomt som mulig for å unngå oppblomstring og spredning av barkbillene. 90 dekar tilsvarer cirka 12 fotballbaner.

Skogen til to skogeiere i Viken Skog – Tor Arne Karterud og Andreas Sørlie – blir berørt av den eventuelle hogsten. Begge støtter anbefalingene fra biolog Diana Eckert og skogbruksleder Ivar A. Smedsrud.

Eli Tangen Eggum, fagleder for skogbruk og viltforvaltning i Lillestrøm kommune, har vært på befaring i Tæruddalen.

– Det er snakk om et ganske stort område, og kommunen ser alvorlig på det som har skjedd i en skog der mange hensyn skal tas. Ettersom Tæruddalen er en del av Marka, er det Markaforskriften som gjelder. Dette innebærer blant annet at hogstflater i det aktuelle området ikke skal overstige 50 dekar. Men denne situasjonen er å regne som spesielle forhold, og kan dispenseres fra flatestørrelsen, sier Eli Tangen Eggum.

Hogstmeldingene fra Viken Skog ligger nå til behandling hos Lillestrøm kommune. Dersom kommunen fatter et snarlig positivt vedtak, og Statsforvalteren gir dispensasjon fra større flate, kan hogst starte opp om ikke lenge, opplyser kommunen.