Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

– Her ser jeg gull, Iselin!

Det var en strålende engasjert næringsminister som ankom Treklyngen med gladmeldingen om at det treårige prosjektet SirkTRE vil motta støtte fra ordningen Grønn plattform på over 105 millioner kroner. SirkTREs prosjektleder Kristine Nore smilte fra øre til øre og lover en bedre utnyttelse av verdifulle treressurser.


ET SKIFTE FRA FORBRUK TIL GJENBRUK: I Norge går mesteparten av avfallstrevirket til forbrenning, noe som bidrar til nasjonale klimagassutslipp og en sløsing av verdifulle ressurser. Fredag 3. september ankom Iselin Nybø Treklyngen ved Hønefoss med budskapet om en solid finanisering av prosjektet. Foto: Egil Granum.

Av Helene N. Ruud

SirkTRE skal løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet ved å sørge for at returtre heller ombrukes i byggeprosjekter og inngår som råstoff i treindustrien.

Grønn storsatsning 

– Jeg ser gull i denne haugen med paller og rivningsvirke, sa en boblende entusiastisk prosjektleder da næringsminister Iselin Nybø gjestet Treklyngen.  

Gjennom prosjektet SirkTRE vil skog-og treindustrien utvikle produkter og løsninger som vil bidra til å innfri krav om klimanøytralitet, avfallsfrie byggeplasser og EUs rammeverk for avfall innen 2024.

For å øke bruken av tre i bygg, er det behov for kortreiste råvarer. Returtre vil være avgjørende innenfor nye materialgjenvinningsløsninger. Økt innovasjon og verdiskaping må gå ‘hånd-i-hånd’ for å utnytte returtreets muligheter. Med ambisjoner om å bli spydspiss i utviklingen av den nye sirkulære treindustrien, initierte Norwegian Wood Cluster til prosjektet SirkTRE som nå får en betydelig finansiering gjennom Grønn plattform. 

EN SKIKKELIG GLA`SAK: -Avgjørende, nå kan vi komme igang, sa Kristine Nore foran en haug med flis, gamle paller og rivningsvirke på Treklyngen. Videoreportasje: Egil Granum. 

Storstilt samarbeid om ombruk av returtre

Verdikjeden for skog og tre er per i dag i stor grad lineær. I Norge er mengden avfallstre, kalt returtre, omtrent like stort som mengden det bygges i tre. Det meste av returtre flises likevel til energigjenvinning. I SirkTRE vil skogeiere, treindustri, arkitekter, entreprenør, gjenvinningsaktørerer, eiendomsutviklere, forskningsinstitusjoner med fler sørge for ombruk av returtre.

– Vi vil lykkes fordi vi har med oss hele verdikjeden, sier SirkTREs prosjektleder Nore.

STORSTILT SAMARBEID: Målet er å utnytte 250.000 kubikkmeter av Norges treavfall innen 2024, tilsvarende 100.000 tonn, og 1 million kubikkmeter innen 2030. Foto: Egil Granum

Lange tradisjoner med bruk av tre

– Bruk av tre i Norge har lange tradisjoner og vi er verdensmestre i å bygge stort og høyt. Videreutvikling av våre ferdigheter innenfor trebyggeri er avgjørende: Jo dyktigere vi blir, dess bedre for klimaet og den grønne omstillingen, sier Nore.

Nore er også gründer og daglig leder for firmaet Omtre som har spesialisert seg på bærekraftige trebygg.

– Tre kan materialgjenvinnes og ombrukes, slik vi har gjort i århundrer. Sirkulærøkonomiske prinsipper og digitalisering av verdikjedene gir nye muligheter for innovasjon, økt verdiskapning, styrking av kompetanse og konkurransekraft innenlands og på eksportmarkedene, sier hun.

– I tillegg til å bidra til at treavfall reduseres, noe som gagner både klimaet og miljø, skal vi sammen med bedrifter og industri skape nye forretningsmuligheter, produkter og løsninger, arbeidsplasser og øke verdiskapningen til treindustrien og byggenæringen lokalt, nasjonalt og i eksportmarkeder.

"Omstillingsmilliarden" bidrar

Grønn plattform er en del av regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling. Ordningen finansierer helhetlige prosjekter innen grønn omstilling med «Omstillingsmilliarden» som ble bevilget av Stortinget i 2020. Ambisjonen er å bidra til vesentlige forbedringer i teknologier, prosesser, produkter og tjenester, som gir positive effekter for klima og miljø.

Viken Skog er en av samarbeidspartnerne i SirkTRE.