– Dette er ganske tøft og en helt «ny verden»!

Elevene ved Saggrenda er godt i gang med opplæring og kjøring med den splitter nye maskinparken som ble overlevert før jul. – Dette er ganske tøft! Og en helt «ny verden», sier skoleelev Troy Blegeberg Skibrek (17) fornøyd der han sitter bak spakene på Komatsu 911’n.


En pent brukt Komatsu 911 hogstmaskin og en flunkende ny Ponsse Buffalo lassbærer ble overlevert til Kongsberg vgs. avdeling Saggrenda rett før jul i fjor. Det ble markert med fest på skolen og stormende jubel. Det er en bevilgning på 5 millioner kroner fra Buskerud fylkeskommune. I tillegg gjen­nomførte Viken Skog en kronerulling i skogeierlagene som innbragte nesten en halv million kroner. Og for dette har man fått to nye skogsmaskiner og en helt ny si­mulator i tillegg.

Endelig skal skolens to 20 år gamle skogsmaskiner få avløsning, og de 12 elevene som nå går på Vg2 Skogbruk startet på ny­året å kjøre maskinene i ordinære drifter for Viken Skog i skolens nærområde.

Dermed blir opplæringen relevant for hva som siden møter elevene som lær­linger.

Rutinert instruktør

Og den som primært sørger for at elevene får kyndig veiledning i bruken av de nye maskinene er yrkesfaglærer Ola Rudi (38) fra Uvdal. Han har ti år bak seg som maskinfø­rer i Uvdal og som sjåfør på ulike skogs­maskiner før han begynte på Saggrenda for snart tre år siden.

 

– Dette blir en vesentlig forbedring. Opplegget er at VG2-elevene skal være inne to dager i uken, resten ute på mas­kiner. Totalt tas det sikte på at de 12 VG2-elevene skal få til sammen 300 ti­mer hver på hogstmaskin og lassbærer før de slippes ut som lærlinger til våren, sier Ola Rudi.

Stor betydning for rekruttering

Skoleelev Troy Blegeberg Skibrek (17) fra Jondalen like utenfor Kongsberg er bare et eneste stort glis når han sitter bak spakene på skolens nye hogstmaskin.

– Dette er ganske tøft! Og en helt «ny verden». Før hadde vi to eldre maskiner, en Valmet lassbærer fra 1997 og en Ponsse fra 2000, som vi øvde med så det sier seg selv at det nå er en ganske annerledes hverdag for oss. Også tror jeg så absolutt at den nye maskinparken har stor betydning for rekrut­tering og de som ønsker å søke seg til Saggrenda. Jeg har akkurat begynt å kjøre hogstmaskin nå under kyndig veiledning av Ola Rudi, og hittil har det gått ganske bra. Det er litt mere knapper å holde styr på i en hogstmaskin enn i lassbæreren. Jeg har kjørt vår splitter nye Ponsse lassbærer en del nå og den er virkelig god å manøvrere og sitte i, også er jo den nye maskinen helt på høyden hva high tech angår og den «vir­kelige» verden som venter oss der ute når vi skal ut som lærlinger, sier Troy.

 

Vil bli skogbruksleder

Troy er oppvokst på en gård med skog og storebroren hans gikk på Saggrenda, så det falt seg litt naturlig at han ønsket å ta en ut­dannelse og karriere innenfor skognæringen.

-Jeg angrer ikke på valget mitt om å starte på Saggrenda altså. Det er et godt samhold, bra lærere og vi får vært mye ute og ikke så ekstremt mye teoretiske fag. Jeg er glad i dri­ve et praktisk arbeid. Det jeg har tenkt til å gjø­re er å søke påbygg for å få studiekompetanse og deretter søke meg til NMBU på Ås. Først og fremst så har jeg lyst til å bli skogbruksle­der, det er en jobb som jeg er sikker på vil passe meg bra. Det å utdanne seg til å ha et yrke i skognæringen er spennende. Skogen er et fornybart råstoff som er en del av klima­løsningen, og bare tenk på alle de fantastiske produktene som kommer ut av tømmerstok­ken, sier Troy engasjert.

 

Relevant

Yrkesfaglærer Rudi liker det han hører eleven sin si. Han har selv vært elev på Saggrenda på slutten av 1990-tallet.

– Dette er tredje året jeg jobber som yrkesfaglærer ved Saggrenda og jeg stor­trives. Jeg prøver å formidle det jeg selv har lært som skogsoperatør og dele mine erfaringer. Det er jo et stort løft og veldig driftssikkert med den nye maskinparken, og ikke minst relevant når de kommer ut i lære. Det ble jo i tillegg til hogstmaskinen og lassbæreren kjøpt inn en simulator som er tilsvarende den nye Komatsu 911 hogstmaskinen. Kombinasjonen av si­mulatortrening og reel kjøring av hogst­maskin i skogen er optimalt, sier Ola.

Ei litta nøtt å knekke

– Det er jo komplisert å kjøre hogstmas­kin og mange avgjørelser må gjøres me­get raskt. Med simulatortrening så får de det grunnleggende inn når de skal be­gynne som lærling. Det er jo en kostnad å ha lærling, så jo bedre de er rustet før de drar fra skolen og ut i skogen, jo bed­re. Det er jo ei litta nøtt å knekke hvor mye mere ressurser vi klarer å få til i for­hold til lærerne vi har, men entreprenøre­ne rundt oss har sagt seg villige til å hjel­pe til, sier Ola.

 

Men en ting er han klar på; -Jeg anbe­faler unge å starte på Saggrenda. Det er variert, man er mye ute i naturen også er det en veldig god utdannelse å ha for man får en unik maskinforståelse om man så skal jobbe i anleggsbransjen, på en gård eller annet praktisk arbeid. Det er morsomt å se at interessen for skogbruk øker blant de unge, i 2017 gikk syv elever på Vg2, ifjor var det ni og i år altså 12. Vi har kapasitet til 18, og til høsten kan vi ta inn elever fra hele region Viken, sier han.

Skoleeleven hans Troy står utålmodig og venter. Han vil tilbake i maskinen igjen å hogge å lære mer.

– Det er viktig å være på hugget, sier han og smiler.