Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Artikler

Har startet hogst vest for Roa stasjon
Har startet hogst vest for Roa stasjon

Det skal gjennomføres hogst i et skogområde i nærheten av Roa stasjon i Lunner kommune. – En stor del av området var flatehogd på 1960-tallet, mens en…

Skogbruket tar ekstra hensyn i hekketiden
Skogbruket tar ekstra hensyn i hekketiden

Debatten om hogst i hekketiden er unyansert. Hvilke hensyn skogbruket tar, kommer sjelden frem. En fullstendig stopp i all hogstaktivitet ville dessuten…

Sterk økning for SB Skog
Sterk økning for SB Skog

SB Skog og Johansen Skogsdrift har samarbeidet tett siden oktober i fjor. – Ingen maskiner har stått én eneste dag siden da. Det har rett og slett gått…

Tar fatt på hogst på Hogstvet i Ås
Tar fatt på hogst på Hogstvet i Ås

Skogbruksleder Glenn Øyvind Skåtan i Viken Skog forteller at det blir oppstart av en hogst på Hogstvet, sør for Ås sentrum. – Vi vil skilte godt, men husk…

Setter ned titusener med skogplanter
Setter ned titusener med skogplanter

For Henrik Hansen i Hansen Skogtjenester er plantingen den store geskjeften på denne tiden av året. – Jeg synes det er trivelig å gå rundt i skogen for…

Skogbrannfare på Østlandet
Skogbrannfare på Østlandet

Skogbrannfaren er nå på oransje og rødt nivå de fleste steder på Østlandet de neste dagene. Rødt nivå indikerer stor skogbrannfare.

– Svært ubehagelig å bli truet og filmet
– Svært ubehagelig å bli truet og filmet

Hogstentreprenør Sindre Hartz ble først utsatt for en aksjon fra lederen i Naturvernforbundet. I ettertid har en mann sittet og fulgt med på, fotografert…

Opp med skogen på «Ut i skauen»
Opp med skogen på «Ut i skauen»

Ungskogpleie, naturlig foryngelse og skjøtsel av plantefelt var blant temaene på årets første «Ut i skauen», som fant sted på Brunlanes i Larvik kommune.…

Har fått landets mest effektive tømmersortering
Har fått landets mest effektive tømmersortering

Brannen i sorteringsanlegget på Moelven Soknabruket førte til hodebry og ekstraarbeid for mange. I dag kan sagbruket stolt vise frem et flunkende nytt…

Se årsmeldingen som video
Se årsmeldingen som video

Viken Skog gjorde nok et godt år, tross flere utfordringer i 2023. Se årsmeldingen som video her.

Flytårnet gir Södra økt fortjeneste
Flytårnet gir Södra økt fortjeneste

Skogeiersamvirket Södra har 52.000 medlemmer og eier åtte sagbruk og tre tremassefabrikker i Sør-Sverige. I løpet av de siste årene har den nye «flytårnavdelingen»…

HUSK: Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge
HUSK: Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge

Mellom 15. april og 15. september hvert år er det generelt bålforbud i Norge. Da er det normalt ikke tillatt med åpen ild i skog og utmark. Men det finnes…

Styret ble gjenvalgt
Styret ble gjenvalgt

Olav Breivik tar nå fatt på sitt 11. år som styreleder i Viken Skog. Også de andre skogeiervalgte medlemmene i styret blir. Det ble klart da årsmøtet ble…

Lyst på spennende stilling i skognæringen?
Lyst på spennende stilling i skognæringen?

Vi har en skogbruksleder som snart skal utforske nye karrieremuligheter innenfor andre områder av Viken Skog-konsernet. Vi søker derfor nå etter en skogbruksleder…

Begna Bruk investerer i ny saglinje
Begna Bruk investerer i ny saglinje

Styret i Begna Bruk setter av 60 millioner kroner til oppgradering av saglinja. – Med denne investeringen vil sagbruket være sikret for den kommende generasjonen,…

Simen Heggedal (39): – Så langt virker Viken Skog til å være en flott arbeidsplass med hyggelige kollegaer
Simen Heggedal (39): – Så langt virker Viken Skog til å være en flott arbeidsplass med hyggelige kollegaer

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Simen Olbergsveen (24): – Fremtiden i skognæringen er veldig spennende!
Simen Olbergsveen (24): – Fremtiden i skognæringen er veldig spennende!

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Rigget for satsing på tremassefabrikk
Rigget for satsing på tremassefabrikk

Med en egenkapital på nesten 1,4 milliarder kroner er Viken Skog godt rustet for en industrisatsing sammen med Billerud i Treklyngen Industripark i Hønefoss.…

På «skolebenken» før hogst i egen skog
På «skolebenken» før hogst i egen skog

Svein Hortemo svinger motorsaga med glede i egen skog. Og han kan også gjøre det med god samvittighet etter å ha gjennomført kurset i den nye PEFC-standarden.

Tilleggspris for andelseiere i vårsesongen
Tilleggspris for andelseiere i vårsesongen

Viken Skog tilbyr andelseiere et kontraheringstillegg på 20 kroner på alle sortimenter. Tillegget gjelder for nye avtaler som inngås før 1. april og for…

Frykter ny barkbillesommer – viktig å redde verdiene i skogen
Frykter ny barkbillesommer – viktig å redde verdiene i skogen

Statsforvalteren i Oslo og Viken ber skogeiere følge ekstra med i skogen før varmen kommer. Årsaken er bekymring for angrep av stor granbarkbille i et…

Heidi og Egil tok imot politikere i skogen
Heidi og Egil tok imot politikere i skogen

Skogeier Heidi Schulstadsveen og mannen Egil Haugli stilte skogeiendommen i Asker til disposisjon for en fagdag med stortingspolitikere fra Senterpartiet.…

PODKAST: Lær om den reviderte PEFC Skogstandarden
PODKAST: Lær om den reviderte PEFC Skogstandarden

Gjennom tre episoder drar Elling Tryterud oss igjennom alle de 30 kravpuktene i Norsk PEFC Skogstandard. Nå er alle episodene ute!

Pakkepris på Skogeierskolen på nett: Fire moduler til kun kr 495,-
Pakkepris på Skogeierskolen på nett: Fire moduler til kun kr 495,-

Lær om skogens stammespråk, skogøkonomi, skogfaglige tjenester og skogbruksplan på nett.

Stilte opp på karrieredagene på NMBU 
Stilte opp på karrieredagene på NMBU 

Både Viken Skog og SB Skog var med på karrieredagen på NMBU onsdag 21. februar. – Det er både nyttig og interessant for oss å møte studentene og høre deres…

Årsmøterunden er i gang
Årsmøterunden er i gang

Tømmermarkedet, Billerud Viken, ny PEFC-standard, frivillig vern, sterke meninger om skogbruk, ekstremværet Hans, dyrtid og globale utfordringer var noe…

Innstiller til gjenvalg på Olav Breivik
Innstiller på gjenvalg av Olav Breivik

Valgkomiteen i Viken Skog innstiller Olav Breivik som styreleder for 11. året. De innstiller også Erland Lundby som nestleder og at Astrid Lier Rømuld…

PODKAST: Hvorfor gjødsle skogen?
PODKAST: Hvorfor gjødsle skogen?

Jan-Petter Enger fra NaturPartner, de som organiserer det meste av gjødsling av skog i Norge, blir med ut i skogen og forteller om alle fordelene med gjødsling.…

Mye å tjene på å gjødsle skog
Mye å tjene på å gjødsle skog

Har du riktig type skog, vil skoggjødsling være en svært god investering for skogeierne og til stor nytte for både klimaet og samfunnet. – Lønnsomheten…

Tømmer med skip og lektere
Tømmer med skip og lektere

Langt inne i Belgia – med kort vei til både Luxemburg og Tyskland – ligger et sagbruk hvis eiere gjerne vil ha ferskt tømmer fra Norge. Viken AT Market…

Naturtypekartlegging i Eiker: Skulle egentlig kartlegge pressområder
Naturtypekartlegging i Eiker: Skulle egentlig kartlegge pressområder

Det var aldri meningen å båndlegge skog da naturtyper i Eiker-skogen ble kartlagt etter Miljødirektoratets instruks i 2018, men i praksis var det det som…

Ferdig malt kledning fra Næroset
Ferdig malt kledning fra Næroset

Et par strøk med maling på kledningsbordene – det er spesialiteten til RingAlm på Næroset. Og det går unna på den avanserte produksjonslinja for overflatebehandling. 

SMS-varsling før oppdrag
SMS-varsling før oppdrag

Har du avtalt hogst med Viken Skog, får du nå et SMS-varsel i forkant av planlagt oppstart i skogen din. I varselet er det en lenke til en enkel nettside…

Ønsker du at ditt regnskapskontor skal kunne motta bilag direkte fra oss?
Ønsker du at ditt regnskapskontor skal kunne motta bilag direkte fra oss?

Dersom din regnskapsfører har behov for enkeltbilag eller manglede bilag fra oss, må regnskapskontoret først sende oss samarbeidsavtalen de har med deg.

Trenger hjelp fra skogeiere til å ferdigstille vikingskip
Trenger hjelp fra skogeiere til å ferdigstille vikingskip

Kanskje kommer kongen når et unikt vikingskip skal sjøsettes på Tyrifjorden i 2025. Før den tid trenger dugnadsgjengen på Sundvollen flere store eiker…

Bestill helikoptergjødsling nå
Bestill helikoptergjødsling nå

Gjødsling av skog er lønnsomt. Fordi det også er et effektivt klimatiltak, gir staten et betydelig tilskudd. Bestilling av helikoptergjødsling må skje…

Uavklart situasjon etter ny kommuneplan i Asker
Uavklart situasjon etter ny kommuneplan i Asker

I juni i fjor vedtok Asker kommune en ny kommuneplan som får store konsekvenser for skogbruket. Den foreløpige tolkningen av bestemmelser om nye hensynssoner…

Bekymret for omfattende tørkeskader
Bekymret for omfattende tørkeskader

I flere av områdene som ble rammet av vindfall er mange av trærne skadet etter billeangrep. Omfanget er bekymringsverdig stort i Numedal. – Hvis vi får…

Johansen Skogsdrift har rekruttert mange unge
Johansen Skogsdrift har rekruttert mange unge

Johansen Skogsdrift ble i sin tid etablert av Torleif Johansen og hans fire sønner. I dag har bedriften to lærlinger: Jørgen Haraldsen (18) og Tonje Myrene…

Hvor bærekraftige er egentlig juletrær?
Hvor bærekraftige er egentlig juletrær?

Stadig flere velger å gå til innkjøp av et plastjuletre. Kvaliteten blir stadig bedre, og trærne ser mer ekte ut enn tidligere. Men hvor bærekraftige er…

– Vi må kartlegge naturskogen og verne mer av den
– Vi må kartlegge naturskogen og verne mer av den

Mindre flatehogst og mer av de andre hogstformene. Det var blant budskapene Anne Sverdrup-Thygeson hadde med da hun holdt innlegg på Viken Skogs høstmøte.…

Byttet karrierer og byliv med grisehold på landet
Byttet karrierer og byliv med grisehold på landet

Maud tenkte aldri på at hun skulle overta skogen og gården. Men så kom pandemien, og like etterpå traff hun han som hun vil dele livet med. Sammen har…

Skogbrand oppgraderer forsikringene
Skogbrand oppgraderer forsikringene

Skogbrand er det eneste forsikringsselskapet som forsikrer skog i Norge. Nå forenkler de produktene sine, blant annet fordi skogen i fremtiden etter alt…

Skogetatsmøter: – Nyttig at vi møtes
Skogetatsmøter: – Nyttig at vi møtes

Viken Skog inviterer til årlige møter med offentlig ansatte som har skog på oppgavelista. På møtene kommer folk fra kommunene, statsforvalterne og Viken…

På tømmerbru over naturreservat
På tømmerbru over naturreservat

En midlertidig tømmerbru ble løsningen da skogbruksleder Frode Rogstad skulle planlegge en hogst på «feil» side av naturreservatet Rønningsfossene ved…

Cicilie Myrvang: – Jeg elsker å tilbringe tid sammen med familien min!
Cicilie Myrvang: – Jeg elsker å tilbringe tid sammen med familien min!

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Stort behov for stolper – gir god avkastning
Stort behov for stolper – gir god avkastning

WOPAS i Hallingdal har spesialisert seg på å produsere stolper og påler av gran og furu. Disse er innkapslet i plast, noe som minst tredobler stolpenes…

MARKET Seminar 2024 - by invitation only
MARKET Seminar 2024 - by invitation only

Viken Skog and Viken AT Market welcomes you to our exclusive market seminar on Wendesday 10th April 2024. You will be one of our 70 special guests. Here…

Har søkelys på å unngå kjøreskader
Har søkelys på å unngå kjøreskader

Våte perioder gjennom hele året og mildere vintrer gjør at det blir enda viktigere enn før å planlegge gode driftsveier i forbindelse med hogst. Sporløs…

Tømmerprisene holder seg på et høyt nivå
Tømmerprisene holder seg på et høyt nivå

Tømmerprisene har holdt seg stabilt høye i mer enn to år, og det fortsetter til tross for at trelastprisene har gått kraftig ned siden toppen i fjor. –…

Må forholde seg til nye kartlegginger i Sigdal
Må forholde seg til nye kartlegginger i Sigdal

Det har kommet en rekke naturtypekartlegginger i Sigdal i det siste. Kartleggingene strekker seg over en periode på 25 år, men er nylig lagt inn i kartdatabasene.…

Øker satsene for felling av villsvin
Øker satsene for felling av villsvin

Satsene er økt for å sende inn prøver av villsvin felt under jakt i Norge. Jegere kan nå få 3000 kroner per hanndyr og 5000 kroner per hunndyr. Grunneiere…

Pollestad: – Jeg prioriterer skogstiltak foran frivillig vern av skog
Pollestad: – Jeg prioriterer skogstiltak foran frivillig vern av skog

I forslag til statsbudsjett for 2024 kuttet regjeringen tidligere i høst i budsjettet til frivillig vern av skog med 187 millioner kroner. Geir Pollestad…

Skogministeren fikk skogopplæring
Skogministeren fikk skogopplæring

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (45) testet hogstmaskin og fikk en god innføring i skognæringen da han gjestet en skogeiendom i Nannestad. Statsforvalteren…

Roar (49): – Skogen er en viktig og nødvendig ressurs som vi både må og skal høste av
Roar (49): – Skogen er en viktig og nødvendig ressurs som vi både må og skal høste av

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Tett på våre andelseiere (Skrindsrud)
Holder tradisjonen i hevd på stølen

Guri og Gjermund Skrindsrud har gård og skog «høyt oppi» Valdres, nærmere bestemt i Hegge i Øystre Slidre. Hver sommer holder de på en tradisjon som har…

Ragnhild (25) : – Siden 60 prosent av artene lever i skogen, faller mye ansvar og press på skogbruket
Ragnhild (25) : – Siden 60 prosent av artene lever i skogen, faller mye ansvar og press på skogbruket

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Skogeiere: Husk å ta nytt PEFC-kurs
Skogeiere: Husk å ta nytt PEFC-kurs

Skal du hogge eller planlegge hogst i skogen din selv? Fra 1. mars 2024 må du kunne dokumentere at du har tatt kurs i Norsk PEFC Skogstandard for å få…

Proff skogeierskole med engasjerte elever
Proff skogeierskole med engasjerte elever

Viken Skogeierskole er et tilbud til nye og kommende skogeiere, samt alle som vil friske opp kunnskap om skogbruk. Lørdag 23. september deltok 30 stykker…

Tor-Henning (36): – Som 19 åring kjøpte jeg egen gård med skog
Tor-Henning (36): – Som 19 åring kjøpte jeg egen gård med skog

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Samarbeider om bærekraft med Borregaard
Samarbeider om bærekraft med Borregaard

Borregaard er verdensledende innen utviklingen av innovative og anvendelige produkter fra skogen. Nå i høst fikk selskapets bærekraftsgruppe et innblikk…

Ingen satsing på skogen i statsbudsjettet
Ingen satsing på skogen i statsbudsjettet

Til tross for regjeringens løfter om en offensiv skogpolitikk, er statsbudsjettet som ble lagt fram fredag helt på det jevne for skogbruket. Regjeringen…

Kristin er blant de beste i «skogens idrett»
Kristin er blant de beste i «skogens idrett»

Kristin Melby Jacobsen (20) fra Svarstad i Vestfold er i verdenseliten blant juniorene – ikke bare i én idrett, men i to: orientering og skiorientering.…

Frykter afrikansk svinepest
Frykter afrikansk svinepest

Etter forespørsel fra Landbruksdepartementet har Villsvinprosjektet gitt innspill til hva de mener bør gjøres for å hindre afrikansk svinepest i Norge.…

Lars steller skogen for kommende generasjoner
Lars steller skogen for kommende generasjoner

Han tok over odelsgården som 26-åring. Mye har skjedd siden det, men skogen er fortsatt både en glede og viktig inntekt for heltidsbonden som nå er 34…

Høstplantingen: – Vi er avhengige av folk som Lukasz (se video)
Høstplantingen: – Vi er avhengige av folk som Lukasz (se video)

Høstplantingen er godt i gang. I alt skal Viken Skog få tre millioner planter ned i jorda før desember. Men for at det skal skje, er vi avhengig av flittige…

Sofia: – Jeg har ønsket å bli skogbruksleder helt fra jeg var liten!
Sofia: – Jeg har ønsket å bli skogbruksleder helt fra jeg var liten!

Hver høst gleder vi oss til å få besøk av førsteårsstudentene på skogfag på NMBU. Høre om hvilke tanker de har om en jobbfremtid i skognæringen. Noen er…

Roy Arne (56) er ny skogbruksleder: – Skogen betyr kort og godt alt for meg!
Roy Arne (56) er ny skogbruksleder: – Skogen betyr kort og godt alt for meg!

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Bli med på Viken Skogeierskole! Hovedkontoret Hønefoss, lørdag 23. september
Bli med på Viken Skogeierskole! Hovedkontoret Hønefoss, lørdag 23. september

Vi har en skoleklasse klar, og har fortsatt plass til noen flere. For niende gang arrangerer vi i Viken Skog «Viken Skogeierskolen». Denne gang på hjemmebane,…

Du kan fortsatt se sendingen vår "Skog & Markedsnytt"
Du kan fortsatt se sendingen vår "Skog & Markedsnytt"

Få med deg siste nytt om tømmermarkedet og annen fagkompetanse som lønner seg.

Skogkvelder sensommeren 2023
Skogkvelder sensommeren 2023

I fjor deltok 500 skoginteresserte på de sju skogkveldene Viken Skog inviterte til rundt om i vår geografi. Nå nærmer høstens rundtur seg.

Nå bruker alle skogbrukslederne i Viken Skog droner
Nå bruker alle skogbrukslederne i Viken Skog droner

Droner ble først tatt i bruk for å kartlegge vindfall etter uværet 19. november 2021. Noen av Viken Skogs skogbruksledere har også brukt droner til å få…

Se bilder fra skogkvelden i Valdres
Se bilder fra skogkvelden i Valdres

Skogkvelden i Valdres fant sted ved den gamle skolen i Vestringsbygda i Nord-Aurdal, omtrent midt i Valdres. Se stemningsbilder fra arrangementet.

Skogkveldene er i gang – fin dag i Gol
Skogkveldene er i gang – fin dag i Gol

Skogeiere fra øvre deler av Hallingdal tok turen til Haakon Hallingstads skog på Gol, der årets første skogkveld ble arrangert. I tillegg til det faglige…

Har du skader på skogsbilvei etter Hans?
Har du skader på skogsbilvei etter Hans?

Etter ekstremværet Hans er skader på bilveier og annen infrastruktur den største utfordringen. Viken Skog oppfordrer skogeierne til å befare sine skogsbilveier…

Viken Skog, Viken Logistikk og Trekk Tømmer vil teste elektrisk tømmerbil
Viken Skog, Viken Logistikk og Trekk Tømmer vil teste elektrisk tømmerbil

Hvis alt går etter planen, kan Trekk Tømmer ha Norges første helelektriske tømmerbil til neste år. – Vi har veldig lyst til å teste, og vi har stor tro…

Store skader etter Hans
Store skader etter Hans

Ekstremværet Hans har skadet mange skogsbilveier, men skadeomfanget er det ennå ingen som har oversikt over. Husk at det er mulig å søke om erstatning…

Viken Skog blir største eier i Johansen Skogsdrift
Viken Skog blir største eier i Johansen Skogsdrift

Viken Skog SA kjøper 51 prosent av aksjene familiebedriften Johansen Skogsdrift AS i Elverum. – Vi er glade for å ha Viken Skog med på eiersiden. Dette…

Sara, ny skogbruksleder: – Jeg håper at det i fremtiden vil bli mer forståelse og toleranse for skogbruk
Sara, ny skogbruksleder: – Jeg håper at det i fremtiden vil bli mer forståelse og toleranse for skogbruk

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Pass på at stikkrenner ikke blir demninger
Pass på at stikkrenner ikke blir demninger

Uværet Hans kan lage mye ugang. Det kan være lurt å ta en sjekk av grøfter og stikkrenner for å være sikker på at vannet tar den veien det skal.

Stortingspresidenten gjestet Treklyngen Industripark med et stort smil: – Nå skjer det mye bra her!
Stortingspresidenten gjestet Treklyngen Industripark med et stort smil: – Nå skjer det mye bra her!

Stortingspresident Masud Gharahkhani fikk en innføring i to av de høyaktuelle prosjektene i Treklyngen Industripark torsdag 3. august. Ombruk av tre gjennom…

God økning i tømmerprisene: – Nå er tiden inne for hogst!
God økning i tømmerprisene: – Nå er tiden inne for hogst!

Er skogen din klar for hogst bør du nå legge bort paraplydrinken og komme i kontakt skogbrukslederen din. For nå gjør tømmerprisene igjen et byks oppover.

Takserer skogen over hele landet
Takserer skogen over hele landet

Det heter Landsskogtakseringen, men for å vite hvor mye skog Norge har, må man også vite hvor mye som ikke er skog. Takseringsjobben gjennomføres av 25…

Vladislav (25) er ny skogbruksleder: – En stor utfordring ligger i å klare opplyse dem utenfor skognæringa
Vladislav (25) er ny skogbruksleder: – En stor utfordring ligger i å klare opplyse dem utenfor skognæringa

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Vern av våtmark kan bli tvangsvern av skog
Vern av våtmark kan bli tvangsvern av skog

En statlig verneplan for våtmark langs Numedalslågen legger flere steder opp til vern av mye skog. – Hvis dette blir noe av, anser jeg det som tvangsvern,…

Tips oss om skog egnet for lukket hogst
Tips oss om skog egnet for lukket hogst

Mer lukket hogst er et av kravene i den nye skogstandarden. Skogsjefene Stian Sandbekkbråten og Lars Kristen Haug oppfordrer skogeiere til å ta kontakt…

Lukket hogst hos Svend-Erik i Aremark
Lukket hogst hos Svend-Erik i Aremark

Skogeier Svend-Erik Hansesæter ønsket å teste lukket hogst på en del av eiendommen som ligger kloss inntil svenskegrensa. Den jobben tok Claes Magnusson…

Slår fast at Miljødirektoratets naturtypekartlegging har «liten nytte»
Slår fast at Miljødirektoratets naturtypekartlegging har «liten nytte»

I en ny rapport, som inneholder analyser av kartlegginger i et skogområde i Eiker, konkluderer Landbruksdirektoratet med at naturtypekartlegging etter…

Servicesenteret – hjertet i organisasjonen
Servicesenteret – hjertet i organisasjonen

Christine Victoria Waaler startet for ett år siden, mens Ida Høgevold begynte i fjor høst. Nå har begge kommet seg godt inn i jobben på Servicesenteret…

Mirakelet i Unterreichenbach
Mirakelet i Unterreichenbach

Når man først har uflaks, så er det greit også å ha litt flaks samtidig. Det sier i hvert fall Knut Ødegårdstuen (42) fra Snertingdal. Det er nemlig rett…

Bjørge Seim Øvstedal: (28): – Jeg tror skogsindustrien blir bedre med enda mer digitalisering, automatisering og dataanalyse
Bjørge Seim Øvstedal: (28): – Jeg tror skogsindustrien blir bedre med enda mer digitalisering, automatisering og dataanalyse

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

En gründer i hogstmaskinen
En gründer i hogstmaskinen

Skogsmaskiner. Tømmerbiler. Kranbiler. Trailere. Skog. Korn. Hjort. Barnehage. Elling Tuft (54) har mange baller i luften, men jobber naturligvis ikke…

Ole Gunnar Ingul: (52): – Ønsker å kunne bidra til at Viken Skog fortsetter å øke sin posisjon i bransjen
Ole Gunnar Ingul: (52): – Ønsker å kunne bidra til at Viken Skog fortsetter å øke sin posisjon i bransjen

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Fra trafo til trafo for Statnett
Fra trafo til trafo for Statnett

Norsk Skogrydding vant nylig fire av fem anbud om linjerydding for Statnett. Skog under høyspentledningene må vekk, og det samme gjelder trær som kan falle…

Flere nye skogområder vernet frivillig
Flere nye skogområder vernet frivillig

Nå er ytterlige 42 områder blitt til naturreservater gjennom ordningen med frivillig vern av skog. 26 av områdene er helt nye naturreservater, mens 16…

Kan nitrogen- og askegjødsling ha noe for seg?
Kan nitrogen- og askegjødsling ha noe for seg?

Skoggjødsling kan gi større skogproduksjon, og dermed også være et klimatiltak fordi det bindes mer CO2. Samtidig diskuteres det hvilke effekter gjødsling…

Karianne (28): – Jeg trives med å være ute i naturen, spesielt med ski på bena eller på en fjelltopp
Karianne (28): – Jeg trives med å være ute i naturen, spesielt med ski på bena eller på en fjelltopp

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Tett på våre andelseiere (Fleischer)
Skog og camping ved idylliske Eikeren

Mesteparten av året jobber Andreas Fleischer med raketter for Kongsberg Defence & Aerospace. Resten av året er han åpenhjertig altmuligmann på Thorrud…

Nye bannere i skogen: – Jeg har fått masse gode tilbakemeldinger
Nye bannere i skogen: – Jeg har fått masse gode tilbakemeldinger

Skogbrand opplever om dagen stor trøkk på bestillinger av varslingsmateriell: – Det er greit folk blir minnet på brannfaren, for det er fort gjort at noen…

Stor skogbrannfare – entreprenørene må følge strenge rutiner
Stor skogbrannfare – entreprenørene må følge strenge rutiner

De siste ukene har det vært en rekke skogbranner på Østlandet, og brannmannskaper og piloter i skogbrannhelikoptrene har hatt svært travle dager. Fordi…

Så du ikke Skog & Markedsnytt forrige uke?
Så du ikke Skog & Markedsnytt forrige uke?

Det er fortsatt knusktørt i skogen og i sendingen snakker vi om den store skogbrannfaren og hva vi gjør for å redusere brannfaren. Vi kommer også inn på…

Ikke for tørt til å plante
Ikke for tørt til å plante

Det har vært veldig tørt på Østlandet de siste ukene, og mange lurer på om det er for tørt til å sette ned skogplanter. – Holder man rotklumpen fuktig…

Viktig løft for frivillig skogvern i revidert nasjonalbudsjett
Viktig løft for frivillig skogvern i revidert nasjonalbudsjett

Tirsdag kom regjeringspartiene til enighet med SV om revidert nasjonalbudsjett. Det settes av 100 millioner ekstra til frivillig skogvern i det reviderte…

Full motorsagfres i Kongsberg
Full motorsagfres i Kongsberg

Motorsagduren regjerer ved Kongsberg videregående skole i sentrum av Kongsberg. Der er EM i skogbruksferdigheter nå godt i gang.

EM i skogbruksferdigheter på Kongsberg  
EM i skogbruksferdigheter på Kongsberg  

Kongsberg videregående skole arrangerer nå til helgen europamesterskap i skogbruksferdigheter for unge mellom 17 og 25 år. Viken Skog og mange av andelseierlagene…

Økt skogbrannfare - ta forholdsregler
Økt skogbrannfare - ta forholdsregler

Søndag brant det i skogen i Modum kommune. Men det er ikke bare der det er tørt. Denne uken er det stor skogbrannfare i store deler av vår geografi.

M/V Nor Viking når klimamålene
M/V Nor Viking når klimamålene

Hybridskipet Nor Viking er Arrivas nye juvel. Den store batteripakken gjør at skipet kan laste og losse tømmer og seile inn og ut av havner uten å bruke…

Nå kommer etterbetalingen til andelseierne
Nå kommer etterbetalingen til andelseierne

I disse dager kommer etterbetalingen som ble vedtatt på Viken Skogs årsmøte i mars. Til sammen 5.119 andelseiere får utbetalt penger for leveranse av tømmer…

Omtre kan vinne pris
Omtre kan vinne pris

Frem til 24. mai kan du stemme på Omtre i årets Siva-pris: – Vi synes dette er veldig stas, sier leder av Omtre, Kristine Nore, til Ringerikes Blad.

Studenter kan befare din skog
Studenter kan befare din skog

Det kan tenkes at du får en telefon fra Sivert, Ole, Andreas eller Gjermund nå i sommer. De skal jobbe med oppsøkende virksomhet mot skogeiere, blant annet…

Prisen på sagtømmer stiger videre
Prisen på sagtømmer stiger videre

Det er stor etterspørsel etter sagtømmer, og spesielt gran. Det resulterte i en ny prisøkning fra og med 1. mai. – Min erfaring er at det aldri har lønnet…

Med kvae i blodet
Med kvae i blodet

Det startet med at Engebret Aaberg fant sin levevei i skogen i Valdres på 1960-tallet. I dag har sønnene overtatt og utvidet driften, i tillegg til å bli…

Vi trenger flere skogbruksledere på laget
Vi trenger flere skogbruksledere på laget

Vi trenger flere skogbruksledere som ønsker å ta del i forvaltningen av vår tids mest verdifulle ressurs - skogen og naturen.

Vil øke aktiviteten med «Ut i skauen»
Vil øke aktiviteten med «Ut i skauen»

Viken Skogs fem skogeierlag i Vestfold har sammen med Skogselskapet og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark gått sammen om et faglig arrangement kalt…

Konkurransestemning på Romerike: – Det viktigste er å slå Hvam!
Konkurransestemning på Romerike: – Det viktigste er å slå Hvam!

Hvordan eksteriørbedømme ei ku? Hvordan måle høyden på et tre med en pinne? Og hva heter delene på motorsagen? Alt dette, og mye mer, ble 170 elever prøvd…

Hogst til fjells – halvannet år med vindfallhogst
Hogst til fjells – halvannet år med vindfallhogst

Norges høyestliggende, produktive skog ligger i Valdres, nærmere bestemt på rundt 1000 meters høyde i åsdraget som deles av Øystre og Vestre Slidre. Her…

Fluberg bru skal endelig oppgraderes
Fluberg bru skal endelig oppgraderes

Fluberg bru skal nå forsterkes til å kunne tåle kjøretøy opp til 60 tonn. Det er satt av 40 millioner kroner til dette arbeidet, som blant annet vil komme…

Har blitt frastjålet tre kontroll-PC-er
Har blitt frastjålet tre kontroll-PC-er

Det har blitt en marerittaktig start på våren for Mads Ola Jørgensen. I løpet av åtte dager har noen stjålet intet mindre enn tre kontroll-PC-er fra to…

Ny transportleder: – Bare kall meg Gessa!
Ny transportleder: – Bare kall meg Gessa!

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Verdenscup i «skogens idrett» i Østfold
Verdenscup i «skogens idrett» i Østfold

Viken Skog er med på å sponse verdenscupmesterskapet i orientering, som finner sted i Våler i Østfold fra 26. til 30. april. Verdenseliten av orienteringsløpere…

Høring om ny kraftledning Lillehammer - Gran
Høring om ny kraftledning Lillehammer - Gran

NVE og Statnett planlegger ny 420 kV kraftledning mellom Lillehammer og Gran. Dette vil berøre flere skogeiere i Søndre Land, Gran og Lunner.

− Drammen sitter på løsningen for ny havneterminal
− Drammen sitter på løsningen for ny havneterminal

Innen noen få år vil det være behov for en ny havneterminal for tømmer sentralt på Østlandet. – Det er et nasjonalt anliggende som det haster med å få…

Nytt naturtype-kartlag på plass i DinSkog
Nytt naturtype-kartlag på plass i DinSkog

Planavdelingen i Viken Skog har gjennomført et prosjekt der naturtyper kartlagt etter Miljødirektoratets instruks nå er lagt inn i DinSkog. Disse er filtrert…

Bli kjent med Alex, vår nye systemutvikler
Bli kjent med Alex, vår nye systemutvikler

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

700 000 til kartlegging av tiurleiker
700 000 til kartlegging av tiurleiker

I disse dager foregår det tiurleiker rundt omkring i landet. Viken Skog skal de neste to årene kartlegge leiker i 80 kommuner og lage digitale kart. Hensikten…

Tilskudd til miljøtiltak i skog
Tilskudd til miljøtiltak i skog

Nå kan du søke kommunen om tilskudd til miljøtiltak i skogen din. I år har Landbruksdirektoratet satt av cirka 5,5 millioner kroner til tilskuddsordningen,…

Naturvernforbundets mosegrodde skogpolitikk
Naturvernforbundets mosegrodde skogpolitikk

– Når mikroskopet brukes som eneste verktøy for å beskrive helheten i norsk skogbruk, er det ikke rart at Naturvernforbundet mister både horisonten og…

Breivik gjenvalgt som styreleder: − Jeg er veldig fornøyd!
Breivik gjenvalgt som styreleder: − Jeg er veldig fornøyd!

Olav Breivik (70) ble gjenvalgt som styreleder på årsmøtet i Viken Skog. Han går dermed inn i sitt 10. år som styreleder i Viken Skog. Erland Lundby fra…

Tett på våre andelseiere (Lindstad)
Tett på skog og land, nært by og larm

De var lenge på leting etter en gård med skog, for det var det de ville ha som livets base. I dag har Helge og Astrid Lindstad drevet Hauger gård i Asker…

Utslippsfrie bulkskip kan frakte tømmer fra 2025
Utslippsfrie bulkskip kan frakte tømmer fra 2025

Om alt går etter planen seiler verdens første bulkskip med ammoniakk på tanken langs norskekysten om få år.

Kurs i Norsk PEFC Skogstandard  - hvilke krav gjelder?
Kurs i Norsk PEFC Skogstandard - hvilke krav gjelder?

Ny Norsk PEFC Skogstandard trådte i kraft 1.mars 2023. Med dette følger det krav om oppdatert kompetanse.

Se årsmeldingen på video
Se årsmeldingen på video

Her får du et sammendrag av årsmeldingen vår i videoformat.

Solid årsresultat: − Vi legger til rette for fremtidige investeringer
Solid årsresultat: − Vi legger til rette for fremtidige investeringer

Viken Skog leverer et år med solide resultater. Årsresultatet på over 400 millioner kroner skyldes god drift og et sterkt marked for skogprodukter, samt…

Husk å bestill planter!
Husk å bestill planter!

Etter påske går det raskt mot oppstart av årets plantesesong. Og for de som ikke har gjort det; nå er det på høy tid å bestille planter!

Ennå ikke ferdig med vindfallhogst i Valdres
Ennå ikke ferdig med vindfallhogst i Valdres

I Sør-Aurdal er det hogd 238.000 kubikkmeter med vindfall i løpet av ett år og fire måneder. I Etnedal er det snakk om cirka 60.000 kubikkmeter. Lenger…

Arealet med naturskog har økt
Arealet med naturskog har økt

– Det har blitt mer av den type skog som kan regnes som naturskog, skriver Hans Asbjørn Sørlie i Skogeierforbundet i et innlegg i lørdagens Klassekampen.

Her er kurset du trenger om nye PEFC Skogstandard
Her er kurset du trenger om nye PEFC Skogstandard

Oppdaterte kjøreregler for skogbruket er satt. Skogkurs har stått i spissen for det som blir den obligatoriske opplæringen av ny Norsk PEFC Skogstandard.…

Se bilder fra Tømmer & Marked 2023
Se bilder fra Tømmer & Marked 2023

Her er et knippe bilder fra Tømmer & Marked 2023, samt noen fra de tre arrangementene dagen før.

Bli bedre kjent med skogen din til påske gjennom DinSkog!
Bli bedre kjent med skogen din til påske gjennom DinSkog!

Påsken 2023 nærmer seg. Hva med å bruke litt tid på å bli bedre kjent med skogen din digitalt? Viken Skogs digitale skogbruksplan på nett kan hjelpe deg…

Meld deg på PEFC Skogstandard kurs
Meld deg på PEFC Skogstandard kurs

Hvor finner jeg informasjon om miljøverdier i egen skog? Hvilke trær skal bli livsløpstrær? Hva innebærer sertifiseringsavtalen? Svar på disse og mange…

Nå gjelder den nye skogstandarden
Nå gjelder den nye skogstandarden

En ny utgave av Norsk PEFC Skogstandard trådte i kraft 1. mars. – Det er en del innskjerpede krav, blant annet til dokumentasjon, men samtidig vil det…

Elin Kristine (33): – For meg er skogen et sted der topplokket får fri
Elin Kristine (33): – For meg er skogen et sted der topplokket får fri

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Håvar (35): – Det viktigste for meg blir å få jobbe med dyktige kollegaer
Håvar (35): – Det viktigste for meg blir å få jobbe med dyktige kollegaer

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

EU-regler kan få konsekvenser for ressurstilgangen
EU-regler kan få konsekvenser for ressurstilgangen

EUs institusjoner har åpenbart et tvetydig syn på de fornybare tømmerressursene. På den ene siden er det et ønske om å øke bruken av tre som byggemateriale,…

Bestill planter og ungskogpleie på nett
Bestill planter og ungskogpleie på nett

DinSkog utvides kontinuerlig til beste for eiernes ønsker og prioriteringer. Nå lanseres en lettvint løsning for netthandel i DinSkog. I første omgang…

Ny administrerende direktør i Viken AT Market
Ny administrerende direktør i Viken AT Market

Styret i Viken AT Market har ansatt Kjersti Denver (35) som ny administrerende direktør i selskapet. Hun begynner i jobben 1. april og overtar etter Håkon…

Spår høy etterspørsel etter norsk tømmer
Spår høy etterspørsel etter norsk tømmer

Flere av aktørene på Tømmer & Marked fortalte om planer for økt bruk av tømmer og økte investeringer i skognæringen. Men mye avhenger av om nye EU-regler…

Stor suksess med Tømmer & Marked
Stor suksess med Tømmer & Marked

Mer enn 600 deltakere var til stede da Tømmer og Marked ble arrangert for sjette gang 15. februar. – Det ble et kjempefint arrangement med flinke folk…

Innstiller på gjenvalg av Olav Breivik
Innstiller på gjenvalg av Olav Breivik

Valgkomiteen i Viken Skog innstiller på gjenvalg av Olav Breivik. Blir han gjenvalgt på årsmøtet 29. mars, går han inn i sitt tiende år som styreleder…

Årsmøte i Viken Skog SA 2023
Årsmøte i Viken Skog SA 2023

Årsmøtet i Viken Skog gjennomføres 29. mars på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker. Alle utsendingene inviteres til et fagprogram dagen før med påfølgende…

560 påmeldt til "Tømmer & Marked" 15. februar - fortsatt åpen påmelding!
560 påmeldt til "Tømmer & Marked" 15. februar - fortsatt åpen påmelding!

Vi ser på skognæringens muligheter i en urolig tid. Det er på høy tid at vi skogengasjerte samles igjen. Meld deg på årets viktigste møteplass for deg…

Skogbruket driver et systematisk miljøarbeid
Skogbruket driver et systematisk miljøarbeid

Viken Skog støtter opp om det Norges Skogeierforbund skriver etter flere NRK-artikler om norsk skogbruk: Miljøhensynene kommer først, og avvikssystemet…

Øker tilskuddet til supplering
Øker tilskuddet til supplering

Landbruksdirektoratet opplyser at de øker tilskuddssatsen til suppleringsplanting fra 30 til 40 prosent. Ellers er tilskuddssatsene for 2023 de samme som…

Klart for årsmøte i skogeierlagene – møt opp!
Klart for årsmøte i skogeierlagene – møt opp!

Alle de 35 skogeierlagene i Viken Skog har nå satt av tid og sted for årsmøte, kombinert med andelseiermøte i valgkretsene. De første finner sted allerede…

Praktisk informasjon til deg som er påmeldt Tømmer & Marked
Praktisk informasjon til deg som er påmeldt Tømmer & Marked

Er du av en av våre 560 gjester som er påmeldt til "Tømmer & Marked" 15. februar, vil du få billetten din tilsendt på e-post og SMS én uke før arrangementsdagen…

– Det er behov for tømmer i all overskuelig fremtid
– Det er behov for tømmer i all overskuelig fremtid

Makroøkonom Jan Ludvig Andreassen er ikke bekymret for skognæringens fremtidsutsikter. – For å nå klimamålene må vi bygge mer i tre, og det er også behov…

Fra papir til innovative trefiberprodukter
Fra papir til innovative trefiberprodukter

Stora Enso Skog sørger for at det årlig avvirkes om lag 40 millioner kubikkmeter med tømmer, nesten fire ganger så mye som det avvirkes i hele Norge. For…

KLP-sjefen kommer til Tømmer & Marked
KLP-sjefen kommer til Tømmer & Marked

KLP-toppen vil snakke om hvordan KLP vurderer prosjekter og investeringer i skognæringen. Hør hans innlegg "Skog som grunnlag for bærekraftig lønnsomhet".

Byggma er nå største aksjonær i Norske Skog
Byggma er nå største aksjonær i Norske Skog

En smart investering Geir Drangsland gjorde for litt over 20 år siden, ble starten på det som i dag er et av Norges største byggevarekonsern. Byggma fortsetter…

SE VIDEO: – Jeg har en drøm om å sitte i en hogstmaskin!
SE VIDEO: – Jeg har en drøm om å sitte i en hogstmaskin!

Leo Halvorsen Hals går vg1 naturbruk ved Kongsberg videregående skole. Eller Saggrenda skogskole, som den er mest kjent som. Han drømmer om å jobbe som…

Starter opp med gjødsling igjen
Starter opp med gjødsling igjen

Viken Skog kan igjen tilby gjødsling av skog ved bruk av helikopter. Gjødslingen skjer hovedsakelig i juni og juli, men må i år bestilles før 1. mars.

Usikre tider for tømmermarkedet, men lys i tunnelen
Usikre tider for tømmermarkedet, men lys i tunnelen

Det er fortsatt stor etterspørsel etter massevirke og energivirke, men ellers preges inngangen til et nytt år av stor usikkerhet. Det skyldes høy inflasjon,…

Sigbjørn Gjelsvik åpner Tømmer & Marked 2023
Sigbjørn Gjelsvik åpner Tømmer & Marked 2023

Til Tømmer & Marked 2023 får vi storfint besøk av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, som vil åpne konferansen. − Ja! Eg har jo sittet i…

Rekordavvirkning for andre år på rad
Rekordavvirkning for andre år på rad

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at skogeierne i fjor solgte 11,63 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål. Dette er tidenes høyeste avvirkning.…

Hvem passer på i kampen for klimaet?
Hvem passer på i kampen for klimaet?

Hvert år fjernes store områder med skog for å gi plass til veier, bygninger og diverse anlegg. Det planlegges blant annet store solcelleparker i områder…

Vi gleder oss til Tømmer & Marked 2023 – snart 600 påmeldt!
Vi gleder oss til Tømmer & Marked 2023 – snart 600 påmeldt!

Endelig kan vi ønske hjertelig velkommen til Tømmer & Marked igjen. Til Skandinavias største skogkonferanse kommer blant andre Per A. Sørlie i Borregaard,…

Jobber med trefiberflasker og plastreduksjon
Jobber med trefiberflasker og plastreduksjon

Bærekraftsansvarlig Emma Bjørke i Ringnes deltar på Tømmer & Marked. Der skal hun fortelle om Ringnes sitt arbeid med å redusere plastmengden i brusflaskene…

Norsk Skogrydding vant anbud for Statnett
Norsk Skogrydding vant anbud for Statnett

Norsk Skogrydding AS ble nylig tildelt fire kontrakter for Statnett. Det innebærer at selskapet skal jobbe med viktig linjerydding over hele landet.

PROFF Seminar
PROFF Seminar

Velkommen til PROFF Seminar onsdag 10. april. Seminaret er for Viken Skogs tillitsvalgte og de største leverandørene. Hele verdikjeden skog samles på Sundvolden…

Smart forskning skal gi smartere skogbruk
Smart forskning skal gi smartere skogbruk

Hele skogens verdikjede – fra foryngelse til foredlingsindustri – deltar i forskningsprosjektet SmartForest. Gjennom digitalisering skal det bidra til…

Tre generasjoner Gullingsrud
Tre generasjoner Gullingsrud

Sverre (77) startet i skogen for 60 år siden, og sønnen Torgeir (55) ble med på starten av 2000-tallet. De siste årene har også tredje generasjon blitt…

God jul fra oss i Viken Skog
God jul fra oss i Viken Skog

Vi vil takke alle skogengasjerte, eiere, ansatte og samarbeidspartnere for laginnsatsen gjennom et urolig år. Riktig god jul og godt nytt år fra alle oss…

Ny brann på Soknabruket
Ny brann på Soknabruket

Natt til torsdag 22. desember brant det kraftig i pelletsfabrikken på Moelven Soknabruket. Det var i en flistørke til Moelven Pellets som tok fyr.

Kortreist massivtre til både fjøstak og signaturbygg
Kortreist massivtre til både fjøstak og signaturbygg

Norges eldste massivtreprodusent ligger rett ved skogrike områder og rett ved Begna Bruk. Begge deler er et fortrinn for Norsk Massivtre AS, i tillegg…

Full rulle i Struksnæs Skog
Full rulle i Struksnæs Skog

Åtte år har gått siden Viken Skog kjøpte seg inn skogsentreprenørfirmaet Struksnæs Skog AS. – At selskapet er heleid av Viken Skog, er ikke noe vi merker…

Tett på våre andelseiere (Tangen Fretheim)
Med hjerte for skogen, samvirket og dyktige fagfolk

Theodora Tangen Fretheim (45) sitt store skogengasjement har blitt lagt merke til langt utenfor Nannestad og Øvre Romerike. – Jeg har stor tro på både…

Skogfagstudentene stortrives sammen
Skogfagstudentene stortrives sammen

Det var julegrøt og quiz til alle – fra de på førsteåret på bachelor til de som tar sisteåret på masternivå. – Vi er en sammenspleiset gjeng som trives…

«Skogbrukets hotell» er solgt
«Skogbrukets hotell» er solgt

Honne Hotell og Konferansesenter ved Biri er solgt til Odin Gruppen AS og Edge World AS. Hotellet fra 1972 ble bygget som kurssted for skogbruk av Skogbrukets…

Ingen karbondioksidbombe etter hogst
Ingen karbondioksidbombe etter hogst

Svensk forskning slår fast at hogstflater ikke er den klimasynderen mange mener at de er. Ti år etter at det var en hogstflate binder den unge skogen mer…

Får støtte til produksjon av biokarbon
Får støtte til produksjon av biokarbon

Om noen år kan det bli produksjon av biokarbon på Bergene Holms anlegg på Haslestad i Vestfold. Nå har prosjektet fått i overkant av 47 millioner kroner…

Hektisk år på Lierstranda tømmerterminal
Hektisk år på Lierstranda tømmerterminal

I løpet av 2022 vil om lag 850.000 kubikkmeter med tømmer ha blitt fraktet til Lierstranda, og lastet opp på mer enn 200 båter. – Lierstranda er nå Norges…

Nødløsning for sortering frem til 2024
Nødløsning for sortering frem til 2024

Målestasjonen på Moelven Soknabruket ble totalt ødelagt etter en kraftig brann tidlig på morgenen 5. september i år. Nytt anlegg vil ikke være oppe og…

Full oversikt på Mine Sider
Full oversikt på Mine Sider

Skaff deg tilgang for å få bedre oversikt over fakturaer, målekvitteringer, miljøsjekk og sporlogg. Du kan også lese og signere avtaler, få oversikt over…

Fikk finger’n i felt
Holdt på med tynning − fikk finger'n

Ståle Fageraas holdt på med tynning for Ola Tronrud på Eggemoen da to turgåere viste ham fingeren og ropte at de hater sånne som ham. – Jeg skulle gjerne…

Skogeierforbundets kommentarer til NRK-sak om skogforvaltningen
Skogeierforbundets kommentarer til NRK-sak om skogforvaltningen

− Stortinget har vært tydelig på at skoglovens intensjon skal være frihet under ansvar. Det ansvaret har skogbruket tatt, fastslår Hans Asbjørn K. Sørlie…

Grete Berntsen (46): – Jeg bruker gjerne motorsag, dersom det er nødvendig
Grete Berntsen (46): – Jeg bruker gjerne motorsag, dersom det er nødvendig

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Nytt rekordår for Viken AT Market
Nytt rekordår for Viken AT Market

Viken AT Market har økt omsetningen for hvert år siden starten, bortsett fra i koronaåret 2020. I år eksporterer selskapet for første gang mer enn 1 million…

Ny nettside for rekruttering
Ny nettside for rekruttering

Skognæringen trenger stadig nye, kloke hoder. Men de kommer ikke av seg selv. Som et av flere grep for å nå flere aktuelle søkere lanserer vi nå en splitter…

Ida Høgevold (33): –  Jeg ser virkelig frem til å jobbe med så mange kunnskapsrike mennesker!
Ida Høgevold (33): –  Jeg ser virkelig frem til å jobbe med så mange kunnskapsrike mennesker!

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Valgkomiteen ønsker innspill
Valgkomiteen ønsker innspill

Andris Kvam, leder for valgkomiteen i Viken Skog, er på jakt etter andelseiere som vil påta seg et tillitsverv i skogeiersamvirket. − Vi trenger dyktige…

Ett år med vindfallhogst
Ett år med vindfallhogst

Det har gått ett år siden den fatale og navnløse stormen rev ned millioner av trær i 43 kommuner i Sør-Norge, med de verste skadene i et belte fra Numedal…

Med hjerte for både bruk og vern av skogen sin
Med hjerte for både bruk og vern av skogen sin

Miljøsertifiseringen av norsk skogbruk gjør at skogeiere setter av områder som er spesielt viktige for biologisk mangfold i såkalte nøkkelbiotoper. Samlet…

− Bra at næringen og offentlig forvaltning møtes
− Bra at næringen og offentlig forvaltning møtes

Nå i høst har nesten 80 personer fra den offentlige skogforvaltningen på Østlandet deltatt på fire fagmøter med Viken Skog. Formålet var å utveksle kunnskap…

Milliardstøtte til Biozin
Milliardstøtte til Biozin

Biozin-prosjektet, som handler om å lage drivstoff av flis, er i vinden for tiden. I sommer fikk Biozin cirka 750 millioner kroner fra EUs innovasjonsfond.…

Viken Logistikk holder hjulene i gang
Viken Logistikk holder hjulene i gang

Hver dag ruller bortimot 140 tømmerbiler mellom velteplasser og tømmermottak på oppdrag for Viken Skog og SB Skog, og i år kommer sjåførene til å frakte…

Viil Flaata (21): – Jeg gleder meg til en dag å jobbe som skogbruksleder (video)
Viil Flaata (21): – Jeg gleder meg til en dag å jobbe som skogbruksleder (video)

Viil Flaata fra Uvdal er lærling i Viken Skog. Hun begynte i læra i august, og om to år jobber hun mest sannsynlig som skogbruksleder i Viken Skog.

Entreprenører vil gjennomføre lukket hogst
Sier ja til lukket hogst der det er egnet

Det er en myte at skogsentreprenørene er imot andre hogstformer enn flatehogst. – Vi gjør det vi blir bedt om, men vi tenker jo naturligvis vårt hvis det…

Ny skogtekniker-utdanning
Ny skogtekniker-utdanning

Nylig var Viken Skog og andre fageksperter fra skognæringen samlet på Skogkurs for å fylle innhold i helt nytt fagskolestudium. Går alt etter planen starter…

Rydder opp etter seg selv
Rydder opp etter seg selv

Roy Arne Solheim testet Ponsses kombimaskin BuffaloDual da han bidro med vindfallhogst i Hedalen. Det endte med at han først kjøpte en brukt en, men det…

Johannes (24): – Jo mer jeg lærer om skogen og om sammenhengene, jo mer interessert blir jeg!
Johannes (24): – Jo mer jeg lærer om skogen og om sammenhengene, jo mer interessert blir jeg!

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Tett på våre andelseiere (Kvam)
Melk og skog høyt til fjells

Hver sommer har han tatt kyrne med seg fra gården Kvam ved Vangsmjøse og opp gjennom skogen til stølen under Hugakøllen, som langt fra er det høyeste fjellet…

Suksess med lukket hogst i Oslos kommuneskoger
Suksess med lukket hogst i Oslos kommuneskoger

Oslo kommune ønsker å drive et økonomisk skogbruk samtidig som de tar hensyn til biologisk mangfold og de mange menneskene som ferdes i skogene. – Vi har…

Hvorfor lukket hogst? Hvor? Og hvordan?
Hvorfor lukket hogst? Hvor? Og hvordan?

Lukket hogst er ikke den beste hogstformen alle steder. Men der den er egnet, kan det ha sine fordeler å beholde et kontinuerlig skogbilde.

Christian (55): – Jeg ser et stort potensial i vekst på Begna Bruk og RingAlm!
Christian (55): – Jeg ser et stort potensial i vekst på Begna Bruk og RingAlm!

Christian Hedløv Engh ble nylig ansatt som administrerende direktør for Begna Bruk og RingAlm. Han vil at bedriftene i tiden fremover skal fokusere på…

Sigurd med fast ansettelse i Struksnæs Skog
Sigurd med fast ansettelse i Struksnæs Skog

I august besto Sigurd Åsarmoen (20) fagprøven som skogsoperatør etter å ha jobbet som lærling i Struksnæs Skog i tre år. Nå er han fast ansatt i firmaet.

Marius (24): – Det beste blir å jobbe med folk som har mange av de samme verdiene som meg
Marius (24): – Det beste blir å jobbe med folk som har mange av de samme verdiene som meg

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Skog & Markedsnytt 13. oktober
Skog & Markedsnytt 13. oktober

Se tv-sendingen med siste nytt om tømmermarkedet og annen fagkompetanse som lønner seg.

Vei i vellinga for Anders
Vei i vellinga for Anders

Anders Berg Stensrud har hatt et travelt første år som veiplanlegger i Viken Skog. – Det har gått slag i slag fra starten av, og etter vindfallsituasjonen…

Skadeoversikt etter stormen 19. november 2021 og stormene i januar - februar 2022
Skadeoversikt etter stormen 19. november 2021 og stormene i januar - februar 2022

Skogbrand har anslått volum etter skadene fra stormen 19. november 2021 og stormene på nyåret til å være mellom 2,4 og 2,6 millioner kubikkmeter.

Statsbudsjettet – prioriterer aktivt skogbruk fremfor vern
Statsbudsjettet – prioriterer aktivt skogbruk fremfor vern

Regjeringen foreslår å bevilge omtrent det samme som tidligere til poster som skal stimulere til et aktivt skogbruk. Samtidig halveres bevilgningen til…

Torbjørn Tønneberg (28): – Jeg brenner for et aktivt skogbruk!
Torbjørn Tønneberg (28): – Jeg brenner for et aktivt skogbruk!

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Søk om Tenk Tre skiltsti hos deg!
Søk om Tenk Tre skiltsti hos deg!

Tenk Tre har skiltet flere turer for at folk flest skal kunne lære mer om aktivt skogbruk og hvordan det hele foregår. Kunne du tenkt deg skilt i ditt…

Bjørka kan bli skogens nye gull
Bjørka kan bli skogens nye gull

Bjørk har egenskaper langt utover å være velegnet som fyringsved. I et prosjekt i regi av Norwegian Wood Cluster er bjørkas mange kvaliteter kartlagt,…

PÅMELDINGEN ER ÅPEN: Tømmer & Marked arrangeres 15. februar 2023
PÅMELDINGEN ER ÅPEN: Tømmer & Marked arrangeres 15. februar 2023

Vi gleder oss til å fylle Sundvolden Hotel med skogengasjerte onsdag 15. februar 2023. Hele vårt skogengasjerte publikum skal få den skogkonferansen de…

Amund Bratlien (24): – Jeg brenner for det meste som har med skog å gjøre!
Amund Bratlien (24): – Jeg brenner for det meste som har med skog å gjøre!

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Takk til alle som deltok på skogkveldene!
Takk til alle som deltok på skogkveldene!

Til sammen har rundt 500 skoginteresserte deltatt på de sju skogkveldene Viken Skog inviterte til rundt om i vår geografi nå i september. Takk til alle…

Viken Skog selger bare tømmerlass – ikke ved
Viken Skog selger bare tømmerlass – ikke ved

Mange tar kontakt med Viken Skogs servicesenter og skogbruksledere for å få tak i enten ved eller bjørkevirke. – Det er lite bjørk i omløp, og vi selger…

Skogeiere i Eiker fortviler over naturtypekartlegging – direktorater er uenige
Skogeiere i Eiker fortviler over naturtypekartlegging – direktorater er uenige

Fra 2018 til 2021 er det brukt 240 millioner på naturtypekartlegging i Norge, og cirka 3 prosent av landet er kartlagt. Men skogeiere i Eiker tviler på…

Bjørn Kristian (52): – Jeg tror at skognæringa fremover vil bli mer og mer viktig for samfunnet
Bjørn Kristian (52): – Jeg tror at skognæringa fremover vil bli mer og mer viktig for samfunnet

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Skoleskogdag ble suksess: – Jeg ble overrasket over hvor mange produkter som kan lages av trær!
Skoleskogdag ble suksess: – Jeg ble overrasket over hvor mange produkter som kan lages av trær!

Etter to år med restriksjoner og begrensede muligheter for fysiske møter og arrangementer, kunne endelig Ringerike Skogeierlag invitere avgangselevene…

God stemning på skogkveld på Eggemoen
God stemning på skogkveld på Eggemoen

Erfarne, nye og kommende skogeiere tok turen til skogs på Eggemoen i Ringerike kommune for å delta på den første av til sammen sju skogkvelder i regi av…

Historisk høy pris på bjørk
Historisk høy pris på bjørk

Prisen på bjørk har i løpet av sommeren økt fra under 300 kroner til over 600 kroner per kubikkmeter. – Prisen er mer enn doblet. Nå lønner deg seg virkelig…

Ekstraordinært årsmøte i Viken Skog
Ekstraordinært årsmøte i Viken Skog

Det var to saker det skulle stemmes over på det ekstraordinære årsmøtet til Viken Skog tirsdag 6. september: Nye medlemmer i valgkomiteen og etterbetaling…

Kampen om fakta om skogen
Kampen om fakta om skogen

Vi i Viken Skog har siden Nationens artikkel i juni i fjor arbeidet for at skogeiere skal få informasjon om registreringer som gjøres på hans eller hennes…

Storfint studentbesøk fra Ås
Storfint studentbesøk fra Ås

Skogfagstudentene ved NMBU på Ås gjestet Viken Skog for å få et innblikk i skogeiersamvirket, skogbruk og verdikjeden. De fikk også bli med på en skogsdrift…

Fortsatt full fart med vindfallhogst
Fortsatt full fart med vindfallhogst

Over 40 hogstlag jobber med vindfallhogst, mer enn ni måneder etter uværet. Bare i Sør-Aurdal er ti hogstlag i aksjon. I Hedalen har fire menn tatt turen…

Er du en dyktig prosjektleder?
Er du en dyktig prosjektleder?

Det gror som aldri før i Norge. Økt tilvekst av busker og trær fører til at infrastrukturer som strømlinjer, veikanter og toglinjer må ryddes jevnlig.…

Foreslår tilleggsutbetaling til andelseiere som nylig har overtatt skogeiendom
Foreslår tilleggsutbetaling til andelseiere som nylig har overtatt skogeiendom

På det ordinære årsmøtet til Viken Skog 31. mars ble det vedtatt en etterbetaling på 50 millioner kroner til andelseierne basert på gjennomsnittlig tømmeromsetning…

Skal hogge tørkeskadet skog i Sørumsand
Skal hogge tørkeskadet skog i Sørumsand

En skog mellom to boligfelt i Sørumsand skal nå hogges, noe som vil åpne opp landskapet. – Mange av trærne er tørkeskadet, og noen steder er det direkte…

Matilde (27): – Jeg håper jeg kan bidra med å effektivisere og utvikle IT-løsningene i Viken Skog
Matilde (27): – Jeg håper jeg kan bidra med å effektivisere og utvikle IT-løsningene i Viken Skog

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Historisk stort byks i prisen på massevirke
Historisk stort byks i prisen på massevirke

I sommer har prisen på massevirke økt med mellom 40 og 45 prosent. Trolig har det aldri før vært en så høy prisøkning fra én periode til den neste.

Har stor tro på tremasseproduksjon på Hønefoss
Har stor tro på tremasseproduksjon på Hønefoss

Et anlegg for klimavennlig produksjon av tremasse i Treklyngen Industripark er midt i sentrum for regjeringens veikart for et grønt industriløft. Det sa…

Sindre setter alltid igjen noen trær når han hogger
Sindre setter alltid igjen noen trær når han hogger

Noen tror nok at hogstmaskinførerne har glemt igjen disse trærne når de ser dem. Men de gamle og døde trærne på hogstflata har en viktig funksjon.

Statsminister og næringsminister gjester Viken Skogs industrisatsning i Treklyngen Industripark
Statsminister og næringsminister gjester Viken Skogs industrisatsning i Treklyngen Industripark

Fredag 5. august kommer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) for å se og høre om industrisatsningen skogsamvirket…

Ønsker kandidater til bynær verdiskaping av utmarka
Ønsker kandidater til bynær verdiskaping av utmarka

− Utmarksressursene ligger der, men må oppdages for å få verdi som en opplevelse, sier Elin Kollerud, leder for Utmarksforvaltningen. Nå er hun ute etter…

Forsker på vaksinering av granplanter
Forsker på vaksinering av granplanter

Melissa Magerøy fra Texas forsker på vaksinering av frø og ungplanter av gran. Vaksinen er laget av metyl-jasmonat, et naturlig plantehormon som har vist…

Fra sagbruk til eiendomsutvikling
Fra sagbruk til eiendomsutvikling

Lunner Almenning hadde et sagbruk som gikk med underskudd de siste årene før det ble jevnet med jorden. På sagbrukstomta har de i dag bygget en rekke trebygninger…

Tillater tyngre vogntog på flere veier
Tillater tyngre vogntog på flere veier

Fra november åpnes det for at tømmervogntog og andre tyngre kjøretøy kan ha en totalvekt på 60 tonn.

Skånsom hogst med smidige «leketøy»
Skånsom hogst med smidige «leketøy»

Etter 20 år i store skogsmaskiner bestemte Harald Haneborg seg for å teste tilværelsen i mindre tynningsmaskiner. − De blir som leketøy i forhold til de…

Økt skogbrannfare de neste dagene
Økt skogbrannfare de neste dagene

Skogbrannfaren øker igjen, særlig i vest og i øst i vår geografi.

Ungskogpleie: – Den lureste investeringen du kan gjøre!
Ungskogpleie: – Den lureste investeringen du kan gjøre!

Et godt stell av skogen din vil du aldri angre på. For med avstandsregulering og løvrydding vil skogen bli mye mer verd den dagen den skal hogges. Billig…

Tett på våre andelseiere (Frøvoll)
Det evige spørsmålet om vern eller bruk

Per Lyder Frøvoll, skogeierlagslederen i Sigdal−Eggedal, er langt mer enn gjennomsnittlig opptatt av å skjøtte skogen. Han planter alt selv, fjerner tyrihjelm…

Fortsetter å utvikle treflasker
Fortsetter å utvikle treflasker

Carlsberg har nylig lansert versjon 2 av en ølflaske laget av trefiber, men den er ennå ikke klar for butikkhyllene. Bryggeriet satser på at det skjer…

Åpen for innspill om ny treforedlingsindustri
Åpen for innspill om ny treforedlingsindustri

Follum Utvikling AS planlegger å reetablere treforedlingsindustri i Treklyngen Industripark på Hønefoss, der Norske Skog Follums papirfabrikk lå frem til…

Skogen sett fra oven
Skogen sett fra oven

Viken Skog har fått god erfaring med bruk av droner, et verktøy som blant annet er til nytte for entreprenørene når de skal inn et område med vindfall.…

Bom stopp for Fosstopp – men nå har de åpnet
Bom stopp for Fosstopp – men nå har de åpnet

En gjeng initiativrike folk i Hedalen satset på tretopphytter i skogen ved Vassfaret. Planen var å bygge til sammen åtte hytter oppe i trærne, men i dag…

Regjeringen vil gjøre deler av Østmarka til nasjonalpark
Regjeringen vil gjøre deler av Østmarka til nasjonalpark

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet om å sende på høring et forslag om vern av en stor nasjonalpark i Østmarka. Det er snakk om tre…

Regjeringen har lansert grønt industriløft – 60 milliarder i potten
Regjeringen har lansert grønt industriløft – 60 milliarder i potten

Regjeringen stiller opp med garantier, lån og egenkapital til grønt industriløft. Det anslåtte behovet er på rundt 60 milliarder kroner. – Det er grunnleggende…

Christine Victoria: – Økosystemer og samspillet i naturen har alltid fascinert meg!
Christine Victoria: – Økosystemer og samspillet i naturen har alltid fascinert meg!

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Mange muligheter på høye hæler i skogen!
Mange muligheter på høye hæler i skogen!

At skognæringen er mannsdominert, er ikke noe nytt. Det har den vært i århundrer. I dag har vi en kvinneandel på 20 prosent i skognæringen blant de ansatte.…

Sigbjørn Gjelsvik gjestet podkasten vår
Sigbjørn Gjelsvik gjestet podkasten vår

I forrige uke fikk kommunikasjonsavdelingen i Viken Skog storfint besøk av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik som ønsket å være gjest i podkasten…

Viken Skog med viktige innspill til ny skogstandard
Viken Skog med viktige innspill til ny skogstandard

Viken Skog mener enkelte punkter i forslaget til ny skogstandard må justeres. Dette er nå formidlet gjennom et høringssvar til PEFC Norge. – Hvis det tas…

Ingen meldeplikt for hogst i Horten
Ingen meldeplikt for hogst i Horten

Kommunestyret i Horten kom mandag frem til at det ikke skal innføres meldeplikt for hogst. – Svært gledelig, sier skogeierlagsleder Arne Petter Christensen.

– Vår oppgave er å formidle informasjon på en slik måte at allmenheten forstår at skogen må forvaltes
– Vår oppgave er å formidle informasjon på en slik måte at allmenheten forstår at skogen må forvaltes

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

SB Skog vant konkurransen om skogsoppdrag for Statskog
SB Skog vant konkurransen om skogsoppdrag for Statskog

Fredag 10. juni ble det kjent at SB Skog vant anbudskonkurransen om skogsoppdrag i Statskogs til sammen fire områder.

– Skogen for meg betyr spennende eventyr sammen med sønnen min på 3 år
– Skogen for meg betyr spennende eventyr sammen med sønnen min på 3 år

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Den nye kvalitets- og miljøsjefen: – Vi bryr oss om skogen og artsmangfoldet!
Den nye kvalitets- og miljøsjefen: – Vi bryr oss om skogen og artsmangfoldet!

I mai overtok Diana Eckert (32) stafettpinnen etter Per Hallgren (64) som kvalitets- og miljøsjef i Viken Skog. Noen mener at hennes rolle befinner seg…

– Jeg vil være med å videreutvikle og effektivisere bruken av skogdata
– Jeg vil være med å videreutvikle og effektivisere bruken av skogdata

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Lokalt høy risiko for oppblomstring av granbarkbiller
Lokalt høy risiko for oppblomstring av granbarkbiller

Barkbilleovervåkingen har oppsummert første periode for årets sesong. Antall granbarkbiller var høyt i Vestfold i fjor, og i år er antallet enda høyere.

Skogeiere fortviler: – I år opplever vi ekstremt mye tørkeskader!
Skogeiere fortviler: – I år opplever vi ekstremt mye tørkeskader!

Mange skogeiere har denne våren oppdaget mye tørkeskader på yngre skogplanter. Flere plantefelt har store områder som er ødelagt og det må plantes på nytt:…

5 kjappe med Frode (60) - vår nye skogbruksleder i Kongsberg
5 kjappe med Frode (60) - vår nye skogbruksleder i Kongsberg

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Etterbetaling til andelseiere i juni
Etterbetaling til andelseiere i juni

Årsmøtet i Viken Skog SA gjorde i siste årsmøte vedtak om at det skal utbetales en etterbetaling til andelseiere basert på gjennomsnittlig tømmerleveranser…

Mener Elvia må velge eksisterende trasé
Mener Elvia må velge eksisterende trasé

Viken Skog og berørte skogeiere i Valdres og Land har sammen gitt et høringsinnspill til Elvias planer for å oppgradere kraftlinjen fra Åbjøra til Gjøvik.…

Over 1000 skogeiere besvarte skogeierundersøkelsen første dagen - vi vil høre fra deg!
Over 1000 skogeiere besvarte skogeierundersøkelsen første dagen - vi vil høre fra deg!

Forrige gang vi gjennomførte en skogeierundersøkelse var i 2018, men skogbruket er stadig i utvikling og vi vil tilpasse oss og være relevante for skogeieren.…

Liker du å jobbe med skog? Se her!
Liker du å jobbe med skog? Se her!

Vi er på jakt etter to skogbruksledere der den ene har ansvar for skogkultur. Begge skal ha kontor i Askim.

Gode resultater for SB Skog
Gode resultater for SB Skog

SB Skog hadde sitt beste resultat noensinne i 2021. Nå øker selskapet satsingen i Innlandet, Trøndelag og Nordland.

Vellykket dag med 160 elever i skogen: – Endelig kan vi treffes igjen!
Vellykket dag med 160 elever i skogen: – Endelig kan vi treffes igjen!

Den 11. mai konkurrerte 19 lag fra sju naturbruksskoler mot hverandre i konkurransen 59 grader Topptur: – Det er fint å få testet seg og se hva en kan,…

5 kjappe med Asle (56) - vår nye IT-medarbeider
5 kjappe med Asle (56) - vår nye IT-medarbeider

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Mye tømmer på lager − fortsatt sterkt eksportmarked
Mye tømmer på lager − fortsatt sterkt eksportmarked

Tømmer fra vindfallhogst og gode driftsforhold gjør at avvirkningen har økt. Samtidig øker eksportmarkedet kraftig, mens krigen i Ukraina har skapt en…

Kan bli satt skogbrann-rekord
Kan bli satt skogbrann-rekord

Det er stor fare for at 2022 kan bli et nytt rekordår for skogbranner her i landet, advarer forsikringsbransjen. Så langt ser tallene dystre ut.

På jakt etter stolper
På jakt etter stolper

Folk lurer på om ikke Per Arne Volden blir lei av å gå rundt i skogene å se på trær. Svaret er nei. − Alle trær er så forskjellige når du studerer dem…

Grunneiere slipper trolig å betale skatt for kraftlinjer de ikke ønsker
Grunneiere slipper trolig å betale skatt for kraftlinjer de ikke ønsker

Mange tusen grunneiere i Norge som tilfeldigvis har en kraftlinje over eiendommen sin, står i fare for å betale eiendomsskatt for grunnen under Statnetts…

Introduksjonskurs i DinSkog - din skogbruksplan på nett er nå lansert!
Introduksjonskurs i DinSkog - din skogbruksplan på nett er nå lansert!

Du får en innføring i de viktigste funksjonene og mulighetene som finnes i DinSkog løsningen. Eksempelvis lærer du å få digital oversikt over ressursene…

Vi vil høre fra deg!
Vi vil høre fra deg!

Vi gjennomfører snart en skogeierundersøkelse for å kartlegge dine behov som skogeier. Forrige gang vi gjorde dette var i 2018, men skogbruket er stadig…

Enighet om ny skogstandard – høringsfrist 10. juni
Enighet om ny skogstandard – høringsfrist 10. juni

Forhandlingene om en revidert skogstandard endte med enighet mellom partene. Forslaget innebærer blant annet at det skal tas mer hensyn til fugler og friluftsområder,…

Skogbrannfaren øker – vindfall gjør situasjonen verre
Skogbrannfaren øker – vindfall gjør situasjonen verre

Lite snø i fjellet og to svært tørre vårmåneder gjør at det er knusktørt rundt om i skogene på Østlandet. – Alle trærne som blåste over ende i november…

Mulig ny tremasseproduksjon i Hønefoss
Mulig ny tremasseproduksjon i Hønefoss

Prosjektleder Kjell-Arve Kure har stor tro på at en ny tremassefabrikk i Treklyngen Industripark vil bli lønnsom. – Slik jeg ser det nå, ligger mye til…

Løvenskiold er med i hele verdikjeden
Løvenskiold er med i hele verdikjeden

En stor del av Nordmarka har tilhørt familien Løvenskiold siden 1649. Carl Otto Løvenskiold har forvaltet eiendommen og selskapet Løvenskiold-Vækerø siden…

Christian Hedløv Engh (55) er ny sjef for RingAlm og Begna Bruk: − Jeg ser frem til å bli bedre kjent med skognæringa!
Christian Hedløv Engh (55) er ny sjef for RingAlm og Begna Bruk: − Jeg ser frem til å bli bedre kjent med skognæringa!

Christian Hedløv Engh (55) er ansatt som administrerende direktør for selskapene RingAlm AS og Begna Bruk AS. Han har blant annet 20 års erfaring fra marked…

Horten kommune foreslår meldeplikt for hogst
Horten kommune foreslår meldeplikt for hogst

Horten kommune har sendt ut et høringsforslag om meldeplikt for hogst. Viken Skog mener forslaget er svakt begrunnet. − Kommunen har sannsynligvis ikke…

Tett på våre andelseiere (Sørbøen)
En samfunnsengasjert skogeier på Leirskogen

Han har vært leder i skigruppa i Bagn Idrettslag i 20 år, og nå er han også leder for Valdres Fotballklubb. Han er skogeier, sauebonde og kommunepolitiker.…

Medlemmer i valgkomiteen trekker seg – styret kaller inn til nytt årsmøte
Medlemmer i valgkomiteen trekker seg – styret kaller inn til nytt årsmøte

Styret har bedt årsmøtets ordfører om å kalle inn til et nytt årsmøte i månedsskiftet august−september for å supplere valgkomiteen med nye medlemmer, varamedlemmer…

Ny kraftlinje kan beslaglegge mye skog
Ny kraftlinje kan beslaglegge mye skog

Elvias forslag til nye traséalternativer mellom Åbjøra kraftverk og Gjøvik kommer til å legge beslag på store skogarealer, særlig i Sør-Aurdal og Nordre…

Skogbruk og friluftsliv hånd i hånd: Hør Norges største skogeier Carl Otto Løvenskiold og hele Norges hyttegeneral Dag Terje Solvang i DNT!
Skogbruk og friluftsliv hånd i hånd: Hør Norges største skogeier Carl Otto Løvenskiold og hele Norges hyttegeneral Dag Terje Solvang i DNT!

Påsken er tiden der folk for alvor kommer seg ut av vinterdvalen. Og skiturer med kvikklunsj, appelsin og kakao på fjellet får mye oppmerksomhet i media.…

Ny høyspentlinje kan få store konsekvenser
Ny høyspentlinje kan få store konsekvenser

Høystpentlinjen fra Åbjøra kraftverk i Nord-Aurdal til Gjøvik skal skiftes ut. Elvia har sendt forslag til nye traseer på høring. Traséalternativene berører…

Tid for suppleringsplanting
Tid for suppleringsplanting

Vi oppfordrer alle skogeiere med ferske plantefelt om å sjekke om det er behov for suppleringsplanting så snart snøen forsvinner. Snakk gjerne med din…

Lokalpolitikere lærte om skogen – ordfører testet skogsmaskin
Lokalpolitikere lærte om skogen – ordfører testet skogsmaskin

Østre Romerike skogeierlag inviterte til skogdag for kommunepolitikere for å øke kunnskapen om og engasjementet for skogbruk og trebruk. Initiativet ble…

Hold avstand til rotveltene!
Hold avstand til rotveltene!

Oppryddningsarbeidet etter stormen på Østlandet pågår fortsatt og igjen står det en hel del rotvelter. De kan ha frosset fast, men nå på våren tiner de…

Furuen som ikke fant seg til rette på Gran
Furuen som ikke fant seg til rette på Gran

En sjelden hogst av contortafuru ble gjennomført på Gran i månedsskiftet februar–mars. Dessverre ble det ikke den suksessen man så for seg. Tresorten har…

Skatteveiledning for kapitalbeskattet skogeier
Skatteveiledning for kapitalbeskattet skogeier

Rapportering av inntekter og kostnader for kapitalbeskattet skog er nå mulig i den nye versjonen av skattemeldingen. Finn veien gjennom den nye veilederen…

Er du vår nye skogbruksleder på Hadeland?
Er du vår nye skogbruksleder på Hadeland?

Skogbrukslederen er vår er viktigste kontakt inn mot skogeieren. Vi er derfor på jakt etter deg som liker å snakke med folk og hjelpe til med å forklare…

5 kjappe med Silje (36) - vår nye biolog
5 kjappe med Silje (36) - vår nye biolog

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Årsmøtet gikk inn for etterbetaling – Olav Breivik gjenvalgt
Årsmøtet gikk inn for etterbetaling – Olav Breivik gjenvalgt

Olav Breivik (69) går nå inn i sitt niende år som styreleder i Viken Skog, mens det ble en valgthriller om både ett av styrevervene og om nestledervervet.…

5 kjappe med Ståle (56) - vår nye produksjonssjef
5 kjappe med Ståle (56) - vår nye produksjonssjef

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Se årsmeldingen i videoformat
Se årsmeldingen i videoformat

Få en smakebit på noe av det arbeidet som ble gjort i Viken Skog gjennom 2021. I videoen forteller de ansatte og styreleder selv om hovedpunktene fra året…

Viken Skogs regnskap for 2021 – et år med gode resultater
Viken Skogs regnskap for 2021 – et år med gode resultater

Viken Skogs resultat for 2021 er bedre enn på lang tid, og nå skal mer enn 100 millioner kroner tilbakeføres til andelseierne. De gode resultatene skyldes…

Lokalt engasjement baner vei for tømmer
Lokalt engasjement baner vei for tømmer

Skogeiernes og skogeierlagets engasjement var avgjørende da den tillatte totalvekten på en bru over Lågen ble skrevet opp fra 32 til 60 tonn. – Det viser…

Ungskogpleie et lønnsomt tiltak
Ungskogpleie et lønnsomt tiltak

Riktig pleie av ungskogen gir en høyere verdiproduksjon og bedre økonomi. Det fristiller plantene og regulerer antall fremtidsstammer. Ungskogpleie kan…

Ståle Buraas er vår nye produksjonssjef
Ståle Buraas er vår nye produksjonssjef

1. mars startet Ståle Buraas i jobben som produksjonssjef i Viken Skog. Dagen før hadde han en fridag som ble benyttet til å hogge i egen skog i Hurdal.

61 år med skogsdrift: − Kunne ikke tenkt meg et annet yrke
61 år med skogsdrift: − Kunne ikke tenkt meg et annet yrke

Noe må det være med det yrket. Anders Bottolfs har jobbet med skogsdrift i mer enn 60 år, og han har ingen umiddelbare planer om å gi seg. Sønnen Kjetil…

Årsmøtene i skogeierlagene er i gang: –  Vil ha flere yngre skogeiere med på laget!
Årsmøtene i skogeierlagene er i gang: – Vil ha flere yngre skogeiere med på laget!

Usikkerheten var stor på hvor mange som ville dukke opp. Katharina Wattum Kirkerød hadde ikke samlet gjengen sin fysisk på tre år på grunn av pandemien.…

Høye priser og stor etterspørsel etter tømmer i usikre tider
Høye priser og stor etterspørsel etter tømmer i usikre tider

Det er mange usikkerhetsmomenter i virkesmarkedet om dagen, og Russlands krigføring overskygger det meste akkurat nå. Vi har gått fra pandemi til inflasjon…

Vil åpne for tyngre kjøretøy på flere veier
Vil åpne for tyngre kjøretøy på flere veier

Regjeringen vil åpne for at flere veier åpnes for de tyngste kjøretøyene. Det vil i så fall føre til at tømmervogntog med en totalvekt på inntil 60 tonn…

Spesialmaskinen gjør Frodes jobb enklere
Spesialmaskinen gjør Frodes jobb enklere

Frode Kjernaas lurte på hvordan han skulle få tak i nedblåste trær i det bratteste terrenget der han nå jobber med vindfallhogst i Nore og Uvdal. Svaret…

Viken Skog og BillerudKorsnäs vil sammen utrede produktmulighetene innenfor kartongsegmentet med norsk tømmer som råstoff
Viken Skog og BillerudKorsnäs vil sammen utrede produktmulighetene innenfor kartongsegmentet med norsk tømmer som råstoff

I en pressemelding i dag går Viken Skog og BillerudKorsnäs ut med nyheten om at aktørene går sammen om å utforske mulighetene for ny tremasseproduksjon…

Tommy Rustad er 4. generasjons tømmertransportør: – Jeg ble født inn i dette her!
Tommy Rustad er 4. generasjons tømmertransportør: – Jeg ble født inn i dette her!

Tommy Rustad (53) er en legende innen bilsport i Norge. Han har en fartstid på 35 år fra forskjellige grener og har innkassert en mengde seiere og titler.…

5 kjappe med Erik - vår nye skogbruksleder i Krødsherad og Ringerike
5 kjappe med Erik - vår nye skogbruksleder i Krødsherad og Ringerike

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Alltid beredt i Østfold: Viken Skogs skogbruksledere finner gode løsninger
Alltid beredt i Østfold: Viken Skogs skogbruksledere finner gode løsninger

Det har vært gode arbeidsforhold i Østfold og Follo denne vinteren − mot normalt, som det heter. Skogbrukslederne har uansett «plan B» for hånden, for…

Tilskudd til opprydding av vindfall
Tilskudd til opprydding av vindfall

Landbruksdirektoratet åpner nå for å gi tilskudd til opprydding av stormfelt skog etter de voldsomme herjingene 19. november og flere stormer i januar.…

Skogskader på historisk høyt nivå
Skogskader på historisk høyt nivå

De siste månedenes stormer og uvær har ødelagt svært mye skog på uvanlig kort tid, viser en foreløpig oversikt fra Skogbrand. Antall registrerte skader…

Fullt gjennomslag for tømmerhengere
Fullt gjennomslag for tømmerhengere

Statens vegvesen gir tømmertilhengere som er kjøpt før 1. januar 2022 amnesti fra registreringsplikten. Dermed kan disse kjøres på offentlig vei uten risiko…

Vindfallhogst i Øvre Numedal i hele 2022
Vindfallhogst i Øvre Numedal i hele 2022

Lars Fullu og Stein Ole Vrenne er blant skogeierne i Numedal som opplevde at stormen 19. november gjorde store skader i skogene de eier. De er fornøyde…

5 kjappe med Thor - vår nye skogbruksleder i Lier, Drammen, Røyken og Hurum
5 kjappe med Thor - vår nye skogbruksleder i Lier, Drammen, Røyken og Hurum

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

5 kjappe med Julie Baalerud Sand - vår nye skogbruksleder i Sigdal
5 kjappe med Julie Baalerud Sand - vår nye skogbruksleder i Sigdal

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Valgkomiteens innstilling 2022: – Vår oppgave er å rigge selskapet for en best mulig utvikling
Valgkomiteens innstilling 2022: – Vår oppgave er å rigge selskapet for en best mulig utvikling

Valgkomiteens innstillig er nå klar. Det foreslås gjenvalg av styreleder Olav Breivik, eksisterende styremedlem Lars Fredrik Stuve innstilles som styrets…

Ny stilling i Viken AT Market!
Ny stilling i Viken AT Market!

Viken AT Market styrker sin organisasjon og søker etter Key Account Manager. Stillingen vil være ansvarlig for salg og leveranseoppfølging av tømmer til…

IT- og systemutvikler - en spennende mulighet!
IT- og systemutvikler - en spennende mulighet!

Vi søker systemutvikler som kan skreddersy våre IT-systemer.

Tilskudd til planting og gjødsling av skog for 2022
Tilskudd til planting og gjødsling av skog for 2022

For 2022 er tilskuddsatsen til gjødsling av skog økt til 50 prosent, melder Landbruksdirektoratet.

Variert og allsidig stilling i skogbruket!
Variert og allsidig stilling i skogbruket!

Grunnet økende oppdragsmengde styrker vi avdeling for strategisk planlegging og søker etter en skogbruksplanlegger til Askim-kontoret.

Tømmer & Marked 2022: – Utsatt, men på ingen måte avlyst
Tømmer & Marked 2022: – Utsatt, men på ingen måte avlyst

Vi forsøkte i det lengste å få gjennomført, men vårt skogengasjerte publikum skal få den skogkonferansen de fortjener når vi arrangerer for sjette gang.…

Nygård åpnet tømmerterminalen på Hauerseter
Nygård åpnet tømmerterminalen på Hauerseter

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet Hauerseter tømmerterminal ved Gardermoen onsdag. – Skal vi redusere klimagassutslippene, er vi helt avhengig…

2021 ble et rekordår i skogen
2021 ble et rekordår i skogen

Viken Skog bidro til at fjoråret ble et rekordår for avvirkning av tømmer i Norge. Til sammen ble det avvirket 11,6 millioner kubikkmeter til industriformål,…

Fra lossing til lasting på tømmerhavnene
Fra lossing til lasting på tømmerhavnene

Før losset han tømmer fra skip til kai, nå laster han motsatt vei. Erik Larm (56) har jobbet på diverse kaier siden 1985, og har blant annet opplevd endringen…

Baner vei for mindre utslipp og en enda grønnere skognæring
Baner vei for mindre utslipp og en enda grønnere skognæring

Norske Skog Saugbrugs, Nortømmer og Viken Skog har sammen etablert selskapet Tømmerterminal Hauerseter, som er en privateid sidesporterminal for lasting…

Jobber på spreng med vindfallhogst
Jobber på spreng med vindfallhogst

Nesten 120.000 kubikkmeter med tømmer er allerede hogget etter stormen 19. november. I løpet av 2022 kan mye av den stormfelte skogen i Viken Skogs geografi…

Rettsforhandlinger om tingrettens stans av ulvejakten
Rettsforhandlinger om tingrettens stans av ulvejakten

Rett før jul åpnet Klima- og miljødepartementet for felling av 25 ulver innenfor ulvesonen, men jakten ble stoppet før den hadde begynt. Årsaken er at…

Viken Skog skal taksere skogeiendommer i Holmestrand
Viken Skog skal taksere skogeiendommer i Holmestrand

Viken Skog vant anbudet om å taksere eiendommene til skogeiere i Holmestrand kommune. Samlet er det snakk om 450 eiendommer og nesten 300.000 dekar med…

Fra gran til juleribbe
Fra gran til juleribbe

Norske grantrær er en slager i julestua. Gjennom Foods of Norway kan forskere bidra til at gran også setter smak på juleribba. I fremtiden kan nemlig grisene…

Nærmere tømmereksport på ammoniakkdrevne skip
Nærmere tømmereksport på ammoniakkdrevne skip

Viken AT Market har en avtale med rederiet Viridis Bulk Carriers, som skal bygge ammoniakkdrevne skip. Nylig fikk rederiet offentlig støtte for sitt prosjekt.…

Grete kan redde kloden med møkk
Grete kan redde kloden med møkk

Grete Sønsteby er andelseier, tidligere styremedlem og nå i valgkomiteen i Viken Skog. Da hun overtok familiegården på Svene i Numedal, var den i forfall.…

Daglig leder oppsummerer 2021: Trelastpriser til himmels og verste vindfall på lang tid
Daglig leder oppsummerer 2021: Trelastpriser til himmels og verste vindfall på lang tid

Med vaksine på plass så vi lyst på året, og vi gikk tilbake til normal drift mandag 30. august. Farten i hverdagen tilsa et nytt rekordår på tømmerkjøp…

Stangeskovene har valgt DinSkog
Stangeskovene har valgt DinSkog

Stangeskovene AS er en av landets største private skogeiere. Fra nyåret skal hele eiendommen driftes via DinSkog-plattformen til Viken Skog.

Flyttet maskinene 200 kilometer for å hogge vindfall
Flyttet maskinene 200 kilometer for å hogge vindfall

Kristoffer og Kristian Hallerdalen brukte to minutter på å bestemme seg da de ble spurt om å hogge vindfall i Valdres. De skulle egentlig hogge mer i Østfold,…

Åpner for at Skogfond kan dekke underskudd ved opprydding av vindfall
Åpner for at Skogfond kan dekke underskudd ved opprydding av vindfall

Landbruksdirektoratet åpner for at Skogfond kan benyttes til å dekke underskudd ved opprydding av vindfelt skog. Dette gjelder når opprydding er «anbefalt…

Fra stokk til bokpapir − Made in Norway
Fra stokk til bokpapir − Made in Norway

Hellefoss er Norges eneste gjenværende fabrikk som lager bokpapir. Noe gjøres på godt, gammeldags vis, for eksempel måten massevirket holdes ferskt på.…

Veier til hinder for tømmerdrift
Veier til hinder for tømmerdrift

Rundt 40 prosent av Norges veier har vektbegrensninger som gjør at tømmerbiler ikke kan kjøre på dem med henger og fullt lass. Mange av disse veiene kan…

Tett på våre andelseiere (Sørbøen Torsgard)
Sau og skog, felespill og fjøsinteriør

De selger fjøsinnredninger, kjøreplater og byggevarer. De har 8000 dekar med skog og 200 sauer. Og nå i desember selger de juletrær og lammekjøtt i hovedstaden.…

Nye åpningstider for vårt Servicesenter!
Nye åpningstider for vårt Servicesenter!

I uke 52 har vi åpent fra klokken 09:00-14:30. Fra 2022 har vi åpent fra 08:00-18:00 mandag til torsdag. Fredager 08:00-16:00.

– Produkter fra skogen vil man ha, men ingen vil se hogstfelt
– Produkter fra skogen vil man ha, men ingen vil se hogstfelt

Skogen kommer til å være en favoritt blant turglade nordmenn framover, selv om vi en dag håper på full gjenåpning av samfunnet. Skogen holder alltid åpen,…

Stormen tok mer enn 1,5 millioner kubikkmeter med skog
Stormen tok mer enn 1,5 millioner kubikkmeter med skog

Skogbrand opplyser at de har fått inn 720 skademeldinger etter den voldsomme stormen fredag 19. november. Det foreløpige anslaget er at mellom 1,5 og 1,7…

Se dronebilder av stormskadene
Se dronebilder av stormskadene

Rundt én million kubikkmeter med tømmer blåste over ende i uværet i november. Skogeier Gunnar Berg mistet rundt 20 prosent av skogen sin. Se video fra…

Massevirke fra Hallingdal blir til 30.000 tonn med klimavennlig pellets
Massevirke fra Hallingdal blir til 30.000 tonn med klimavennlig pellets

Hallingdal Trepellets i Ål er en stor bidragsyter i det grønne skiftet. Massevirke fra lokale skoger har kort vei til fabrikken, som årlig produserer en…

Tre hogstlag i gang hos Gunnar og André i Etnedal
Tre hogstlag i gang hos Gunnar og André i Etnedal

Skogen til Gunnar Berg og sønnen André fikk hard medfart under stormen fredag 19. november. Rundt 20 prosent av trærne i skogen deres ble feid over ende.…

Tett på våre andelseiere (Asbjørn Fleisje)
Skogsdrift i Marka

Slattum skole i Nittedal grenser til Lillomarka. Elever og lærere bruker skogen flittig til opplæring og rekreasjon. Det samme gjelder for barnehagene…

Programmet for Tømmer & Marked er så godt som spikret
Programmet for Tømmer & Marked er så godt som spikret

Sandra kommer, Carl Otto kommer og Aslag «Hellbillies» kommer. Det gjør også Arne Brimi, Jan Ludvig Andreassen, Daniel Kjørberg Siraj, Pär Larshans, Cecilie…

Stipend til fem skogengasjerte studenter
Stipend til fem skogengasjerte studenter

Sandra Borch delte tirsdag ut Velg Skog-stipend til fem fremragende studenter ved Evenstad og NMBU på Ås. Statsråden understrekte at hun ønsker at enda…

Ministeren: – Det er dramatisk!
Ministeren: – Det er dramatisk!

På fredag blåste flere millioner trær over ende i ekstremværet på Østlandet. Ingen har ennå full oversikt over skadeomfanget, men tirsdag ettermiddag er…

Store skogskader i flere områder
Store skogskader i flere områder

Mange skogeiere er rammet etter vindens herjinger sist fredag. Flere steder er store mengder skog lagt ned, men det er ennå ikke oversikt over skadeomfanget.…

Stormskader: Stor pågang, vi hjelper alle så snart vi kan
Stormskader: Stor pågang, vi hjelper alle så snart vi kan

Det er omfattende skader etter stormen som herjet store deler av Telemark, Buskerud og Oppland fredag. Viken Skog arbeider sammen med myndighetene om kartlegging…

Tømmer fra Vestfold til Sauerland i Tyskland
Tømmer fra Vestfold til Sauerland i Tyskland

Skogene i Sauerland er blant de som er hardest rammet av barkbilleangrep. Nå får et sagbruk i dette området ferskt tømmer fra Vestfold. Tømmeret ble fraktet…

Ekstraordinært årsmøte i Viken Skog
Ekstraordinært årsmøte i Viken Skog: – Endelig kunne vi samles igjen

Viken Skogs ekstraordinære årsmøte ble avholdt i Asker 4. november. Noe av det som ble behandlet, var styrets forslag til endringer i vedtektene for Viken…

Norsk Virkesmåling
«Når skogeieren og kjøpmannen er enige om prisen, skal hver stokk måles og merkes»

Det blir aldri 100 prosent riktig hver gang et lass med tømmer måles. – Men med erfaring og digitale verktøy blir resultatet og effektiviteten innenfor…

Matopplevelser med smak av skog og tømmer
Matopplevelser med smak av skog og tømmer

I siste podkastepisode blir Arne Brimis matopplevelser fra skogen nevnt. Oppskriftene finner du her.

5 kjappe med Robert Urbanik - vår nye produksjonsplanlegger
5 kjappe med Robert Urbanik - vår nye produksjonsplanlegger

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Vi søker engasjert skogbruksleder med ansvar for skogkultur
Vi søker engasjert skogbruksleder med ansvar for skogkultur

Er det deg vi leter etter? Skogen er en av løsningene på det globale bærekraftspørsmålet. Med en fremtidsrettet og teknologisk næring i vekst søker vi…

Viken Skog skal taksere mer enn 900 skogeiendommer i Follo og Enebakk
Viken Skog skal taksere mer enn 900 skogeiendommer i Follo og Enebakk

Viken Skog vant oppdraget med å taksere skogen til 913 skogeiere i Enebakk og de fem kommunene som utgjør regionen Follo. – Vi gleder oss til å gjennomføre…

God deltakelse på høstens entreprenørsamlinger
God deltakelse på høstens entreprenørsamlinger

Til sammen deltok nesten 150 høggere på Viken Skogs fem entreprenørsamlinger nå i høst. Dette var de første samlingene som kunne gjennomføres i sin helhet…

Fremtidens «skogfolk» studerer på Evenstad
Fremtidens «skogfolk» studerer på Evenstad

Pål studerer skogbruk og Simen utmarksforvaltning. Begge stortrives på Evenstad i Østerdalen. – Hvis du liker jakt, fiske, frisk luft og å være ute i naturen,…

I fars fotspor
I fars fotspor

Familiebedrifter er vanlig over hele verden, så også i norske skoger. Men hvordan er det egentlig å jobbe med faren sin – og sønnen eller datteren sin?…

Tett på våre andelseiere (Ida og Emil)
Rett fra skogen til laftehallen

Ida og Emil Flatlien hogger litt skog hvert år. Det beste sagtømmeret skal ikke lange veien, bare ned til den nye hallen der Emil lafter hytter i ly for…

Stor stas med Olaf Tufte på Skogeierskolen
Stor stas med Olaf Tufte på Skogeierskolen

Olaf Tufte gjestet Skogeierskolen på sin egen hjemmebane da Viken Skog holdt kurs på Tufte Gård lørdag 9. oktober. Nesten 50 deltakere møtte opp på gården…

Flis fra Viken Skog varmer opp København
Flis fra Viken Skog varmer opp København

København skal bli den første CO₂-nøytrale hovedstad i verden innen 2025. Det krever omstilling av fjernvarme til 625.000 københavnere. Norsk flis bidrar.

Sjeføkonomen i Eika og konsernsjefen i OBOS kommer til Tømmer & Marked 2022
Sjeføkonomen i Eika og konsernsjefen i OBOS kommer til Tømmer & Marked 2022

Viken Skog tar sats og planlegger for Tømmer & Marked 2022. Vi i Viken Skog mener at mye kan digitaliseres, men ikke alt. Kanskje er det ekstra viktig…

Skilt langs turveier skal gi kunnskap om skog og skogbruk
Skilt langs turveier skal gi kunnskap om skog og skogbruk

Skogeier Anne-Lise Kristiansen har sammen med Asker kommune gjort plass til 12 skilt om skog og skogbruk langs den vakre og populære veien fra Solli gård…

Barkbille- og tørkeskader i Vestfold: Mye bør hogges før neste sommer
Barkbille- og tørkeskader i Vestfold: Mye bør hogges før neste sommer

Viken Skog, Statsforvalteren og landbrukssjefer og skogrådgivere i flere Vestfold-kommuner deltok på et møte om situasjonen med barkbiller og tørkeskadet…

Tynningsinteressen og kapasiteten øker: –Vi gir nå et tynningstillegg på kroner 25,- pr. kubikk
Tynningsinteressen og kapasiteten øker: –Vi gir nå et tynningstillegg på kroner 25,- pr. kubikk

Interessen etter spesialmaskiner for tynning er økende. Høye tømmerpriser og en del med dårlig samvittighet er noe av årsaken til at flere nå ønsker å…

Mye toppbrekk og mange barkbiller i år: – Bør gå i skogen og sjekke
Mye toppbrekk og mange barkbiller i år: – Bør gå i skogen og sjekke

Mathis Stangeby (26) og Victoria Aas (24) har ikke jobbet lenge som skogbruksledere i Viken Skog før de fikk se noen av utfordringer med å være skogeier.…

STYRELEDER PODKAST: – Det er som å banne i kirka, men jeg sovner på jakt
STYRELEDER PODKAST: – Det er som å banne i kirka, men jeg sovner på jakt

Med godt mot, fulladet elbil og hjemmebrygget øl tar programlederne av Viken Skogs podkast «Skog & Flisespikkeri» turen til Hobøl for sensommerpraten med…

Kortreiste tømmerstokker, kortreist trelast
Kortreiste tømmerstokker, kortreist trelast

Det er kort vei fra skogene til Mathiesen Eidsvold Værk til alle som skal bygge eller pusse opp i og rundt Oslo. Fra neste år skal cirka 40.000 kubikkmeter…

– Her ser jeg gull, Iselin!
– Her ser jeg gull, Iselin!

Det var en strålende engasjert næringsminister som ankom Treklyngen med gladmeldingen om at det treårige prosjektet SirkTRE vil motta støtte fra ordningen…

Skolestart i skogen
Skolestart i skogen

Stadig flere søker seg til skogfag, og det er optimisme og mange yrkesmuligheter i Viken Skog og ellers i skognæringen. Engasjerte skogfagstudenter fra…

Forhandlingene med sagbrukene fortsetter på overtid
Forhandlingene med sagbrukene fortsetter på overtid

Viken Skogs salgssjef Heidi Tandberg har vært i en rekke forhandlinger med sagbrukene gjennom sommeren. – Det er en dragkamp for å tette det store gapet…

Naturtypekartlegging i Eiker fikk to vidt forskjellige resultater – kan skyldes systematiske feil i 2018
Naturtypekartlegging i Eiker fikk to vidt forskjellige resultater – kan skyldes systematiske feil i 2018

Store skogsområder i Eiker ble kartlagt etter Miljødirektoratets instruks i 2018. En ny kartlegging, for å etablere et referanseområde med den anerkjente…

Valgkamp i skogen: Enighet om at bærekraftig skogbruk er en del av løsningen på klimakrisen
Valgkamp i skogen: Enighet om at bærekraftig skogbruk er en del av løsningen på klimakrisen

Seks smørblide politikere – tre av dem så godt som sikre kandidater til Stortinget – ble med Viken Skog til Sokna for å debattere hvordan vi kan sørge…

Viken Skogeierskole kjører reprise på Olaf Tufte sin gård i Vestfold
Viken Skogeierskole kjører reprise på Olaf Tufte sin gård i Vestfold

For åttende gang avholder vi "Viken Skogeierskole". Lørdag 9. oktober er vi igjen på gården til andelseier Olaf Tufte rett utenfor Horten.

Viken Skog søker Skog- og GIS-konsulent
Viken Skog søker Skog- og GIS-konsulent

Grunnet økende oppdragsmengde styrker vi avdeling for strategisk planlegging og søker etter Skog- og GIS-konsulent.

Naturtypekartlegging i Eiker-skogen skaper stor usikkerhet
Naturtypekartlegging i Eiker-skogen skaper stor usikkerhet

Onsdag 25. august inviterer Eiker skogeierlag forskere, skogeiere, politikere og medier til skogs for å belyse utfordringene med naturkartlegginger. Årsaken…

Tenk Tre på Arendalsuken: – Aldri før har verden hatt et større behov for fornybare løsninger
Tenk Tre på Arendalsuken: – Aldri før har verden hatt et større behov for fornybare løsninger

I gatene i Arendal fikk Helene (Viken Skog), Sofie (Allskog) og Torbjørg (AT Skog) fra Tenk Tre forklart hvorfor skogen er en viktig del av klimaløsningen…

Hjeltnes gjester podkast og Viken Skog
Hjeltnes gjester podkast og Viken Skog

Arne Hjeltnes slår på tråden til Viken Skogs podkast Skog & flisespikkeri. Han synes skogen har blitt glemt oppi all fjell, fjord og kyst. Det hele ender…

NSFs kronikk om EUs forfeilede forslag vekker oppmerksomhet
NSFs kronikk om EUs forfeilede forslag vekker oppmerksomhet

EU-kommisjonen har nylig lagt fram sin nye skogstrategi. Det ble heftige diskusjoner da kommisjonen i juni lekket et utkast der det blant annet ble foreslått…

Er det mulig å kåre en vinner blant skogens høyteknologiske maskiner?
Er det mulig å kåre en vinner blant skogens høyteknologiske maskiner?

Svensk og finsk utvikling ligger som kjent bak det aller meste av dagens hogstmaskiner og lassbærere. Vi har gravd litt i historien, og spurt fire av de…

5 kjappe med Anders Berg Stensrud - vår nye veiplanlegger
5 kjappe med Anders Berg Stensrud - vår nye veiplanlegger

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

5 kjappe med Eirik Anstensrud - vår nye skogbruksleder i Våler, Moss, Rygge og Råde
5 kjappe med Eirik Anstensrud - vår nye skogbruksleder i Våler, Moss, Rygge og Råde

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Mange små skoger gjør en stor forskjell i klimasammenheng
Mange små skoger gjør en stor forskjell i klimasammenheng

Skogeier Sigurd Ole Ruud har regnet ut at skogen hans bidrar med om lag 4000 tonn i netto CO₂-binding i året. Selv om det utgjør lite i den store sammenhengen,…

Ønsker et bærekraftig skogbruk til beste for både klimaet og naturmangfoldet
Ønsker et bærekraftig skogbruk til beste for både klimaet og naturmangfoldet

Stadig mer av skogområdene i Norge kartlegges med tanke på naturmangfold, og arealet av vernet skog øker for hvert år. Skogeierlagsleder Arne Petter Christensen,…

Brødrene Stigen har jobbet i skogen hele livet
Brødrene Stigen har jobbet i skogen hele livet: – Vi føler at vi er en del av et lag

Stort sett hele arbeidskarrieren har handlet om skogsdrift for Stigen-brødrene Øyvind (59) og Åsmund (57). De angrer absolutt ikke på yrkesvalget.

Stort behov for vedlikehold av skogsbilveiene
Stort behov for vedlikehold av skogsbilveiene

Mange skogsbilveier ble bygget på 1950- og 1960-tallet og dimensjonert for mye lettere kjøretøy enn de som brukes i dag. Astrid Berg Langvandsbråten, skogeier…

Stor avtale inngått med Mathiesen Eidsvold Værk
Stor avtale inngått med Mathiesen Eidsvold Værk: Blir største leverandør av sagtømmer til Viken Skog

Fra 1. januar 2022 skal Viken Skog kjøpe alt sagtømmeret fra Mathiesen Eidsvold Værk. Tømmeret får en kort reisevei fra skogen til RingAlm på Hauerseter…

Hjørnesteinsbedriften med trelast i verdensklasse
Hjørnesteinsbedriften med trelast i verdensklasse

I Begnadalen ligger et sagbruk med et av Norges raskeste høvlerier: Hastigheten er på opptil 300 løpemeter med trelast i minuttet. Nye investeringer skal…

Tett på våre andelseiere_Ann-Mari
Skogen på Melleby gård har en entusiastisk og fremtidsrettet eier

Engasjert, interessert, kunnskapsrik, omsorgsfull og kreativ. Hun finner sine egne løsninger på både gårdsbruket og skogbruket. Og hun sprer latter og…

5 kjappe med Victoria Aas - vår nye skogbruksleder i Vestfold
5 kjappe med Victoria Aas - vår nye skogbruksleder i Vestfold

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

5 kjappe med Hans Martin Hofseth - vår nye skogbruksleder på Nes/Eidsvoll
5 kjappe med Hans Martin Hofseth - vår nye skogbruksleder på Nes/Eidsvoll

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Utenriksministeren besøkte Viken Skog og Treklyngen
Ine Eriksen Søreide på Hønefoss: – Skognæringen er viktig i det grønne skiftet

Viken Skog og Treklyngen sto på besøkslista da utenriksminister Ine Eriksen Søreide tok sin første tur etter en lang koronastopp i reisevirksomheten. Hennes…

Skog & Flisespikkeri - podkast episodene våre finner du her!
Skog & Flisespikkeri - podkast episodene våre finner du her!

Skog & Flisespikkeri er Viken Skogs nye podkast, der vi ønsker å komme litt tettere på skogengasjerte folk. Her blir vi rett og slett kjent med folkene…

DinSkog - din skogbruksplan på nett. Nå i ny forbedret utgave
DinSkog - din skogbruksplan på nett. Nå i ny forbedret utgave

DinSkog - er skogeierens skogbruksplan på nett. Nå i ny forbedret utgave på nett, brett og telefon. Ny app må lastes ned.

Kraftig økning i barkbiller – høy risiko for angrep mange steder
Kraftig økning i barkbiller – høy risiko for angrep mange steder

Kommunene overvåker utviklingen i barkbillebestanden gjennom egne fangstfeller. Mange steder, spesielt i Vestfold, blir det nå registrert en kraftig økning…

5 kjappe med Mathis Stangeby - vår nye skogbruksleder på Hadeland
5 kjappe med Mathis Stangeby - vår nye skogbruksleder på Hadeland

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Debatt om artsregistreringer i skogen
Debatt om artsregistreringer i skogen

Kvalitetssikring og varsling av artsobservasjoner i Skog-Norge er et tema Viken Skog er opptatt av. Vi mener observasjoner av alle sårbare og truede arter…

Viken Skogs årsmøte 2021: Mer av verdiskapingen må tilbake til skogeieren
Viken Skogs årsmøte 2021: Mer av verdiskapingen må tilbake til skogeieren

Gapet mellom tømmerpris og trelastpris var blant temaene som ble debattert på Viken Skogs årsmøte. – Økte tømmerpriser er noe vi skal jobbe hardt for i…

Enighet om 1,50 kroner i tilskudd til skogplanting
Enighet om 1,50 kroner i tilskudd til skogplanting

Regjeringen har blitt enige med Fremskrittspartiet om revidert nasjonalbudsjett. Enigheten inneholder friske midler til et tilskudd på 1,50 kroner per…

TenkTre og Skogplantedagen på NRK Supernytt
TenkTre og Skogplantedagen på NRK Supernytt

Torsdag 20. mai var over 600 elever rundt omkring i landet ute i skogen og plantet trær. I Sørkedalen utenfor Oslo kom Supernytt på besøk og dokumenterte…

35 lokale årsmøter/andelseiermøter er gjennomført: – Vel blåst, nå er vi klare for årsmøte i Viken Skog SA på nett
35 lokale årsmøter/andelseiermøter er gjennomført: – Vel blåst, nå er vi klare for årsmøte i Viken Skog SA på nett

Sammen med styrene i skogeierlagene er det gjennomført en fullstendig runde hvor det enten har vært årsmøter eller kun andelseiermøter, med behandling…

Reaksjoner på Viken Skogs artikkel om artsjakt
Reaksjoner på Viken Skogs artikkel om artsjakt

Enkelte miljøorganisasjoner har kommet med kritikk av Viken Skog etter at vi publiserte en artikkel om mangel på kvalitetssikring av artsregistreringer…

Tilskudd til plantingen blir minst 1,20 kroner
Tilskudd til plantingen blir minst 1,20 kroner

Også i år blir det tilskudd til skogplantingen. Fire av opposisjonspartiene på Stortinget har foreslått et tilskudd på 1,50 kroner per utsatt plante, mens…

Har ansatt mange nordmenn, men trenger også utenlandsk arbeidskraft
Har ansatt mange nordmenn til skogplanting, men trenger også utenlandsk arbeidskraft

– Det gjøres en god jobb der ute av de norske skogplanterne vi har ansatt, men noen steder mangler det rett og slett folk. Derfor håper vi på en snarlig…

NRK Supernytt var med da elever plantet trær: – Det var veldig moro å være med på!
NRK Supernytt var med da elever plantet trær: – Det var veldig moro å være med på!

Torsdag 20. mai var over 600 elever rundt omkring i landet ute i skogen og plantet trær. I Sørkedalen utenfor Oslo kom Supernytt på besøk og dokumenterte…

Liv og glede på skogplantedagen 2021
Liv og glede på skogplantedagen 2021

Torsdag 20. mai var mer enn 600 elever ute i plantefelt for å sette ned trær på den nasjonale skogplantedagen. Sørkedalen i Oslo, Konnerud i Drammen og…

Planter trær for livet på skogplantedagen
Planter trær for livet på skogplantedagen

Hundrevis av elever over nesten hele Norge deltar på den nasjonale skogplantedagen torsdag 20. mai. Tredjeklassingene Isa, Emilie og Cecilie-Karoline har…

Leiv Inge (33) driver egentlig med transport. Nå hjelper han til med planting av trær. (Se video)
Leiv Inge (33) driver egentlig med transport. Nå hjelper han til med planting av trær. (Se video)

Etter en samtale om utfordringene med årets planting tok Leiv Inge en utfordring fra sin søster Camilla på strak arm: – Søsteren min Camilla jobber i…

80 millioner i Enova-tilskudd til satsing på Treklyngen
80 millioner i Enova-tilskudd til satsing på Treklyngen

Enova gir tilskudd til Vow-prosjektet. Det gjør at man er et stort steg nærmere en grønn, industriell miljøsatsing og ny fabrikk på Treklyngen.

Pia (25) elsker å drive skogbruk – spesielt med motorsag!
Pia (25) elsker å drive skogbruk – spesielt med motorsag!

Pia Schøyen (25) fra Vestby bruker Instagram aktivt. Antall følgere på kontoen hennes skjøt fart etter hun begynte å vinne nasjonale og internasjonale…

Norske trær er med på en miljøvennlig reise ut i verden
Norske trær er med på en miljøvennlig reise ut i verden – Skog & Markedsnytt #2

Virkessjef Johan Djurberg i Stora Enso deltok på Viken Skogs andre utgave av Skog & Markedsnytt torsdag. Djurberg fortalte blant annet om nye kartong-…

Tom (67) har jobbet 45 år i Viken Skog. Nå gir han seg.
Tom (67) har jobbet 45 år i Viken Skog. Nå gir han seg.

Tom Horntvedt (67) fra Stokke i Vestfold har jobbet 45 år i Viken Skog. Til sommeren gir han seg i jobben som skogbruksleder, men arbeidsledig blir han…

– Må hogge for å hindre store barkbilleangrep
– Må hogge for å hindre store barkbilleangrep

Barkbilleangrep er en utfordring for skogeiere. I Tæruddalen i Lillestrøm kommune er en stor del av skogen i ferd med å dø på grunn av granbarkbiller.…

Få med deg de viktigste nyhetssakene med reportasjer og gjester i studio
Få med deg de viktigste nyhetssakene med reportasjer og gjester i studio

Skog & markedsnytt er et nytt digitalt tilbud. Her får du siste nytt om tømmermarkedet og annen skogfaglig kompetanse som lønner seg rett hjem til deg.

Sand og vannbasert lim skal holde snutebillene unna plantene
Sand og vannbasert lim skal holde snutebillene unna plantene

Skogplanter østnorge har bestemt at de skal kjøpe inn maskiner som sørger for et beskyttende lag av sand og lim rundt den nederste delen av skogplantene.…

De fleste registreringer i skogen blir ikke kvalitetssikret eller oppdatert
De fleste artsregistreringer i skogen blir ikke kvalitetssikret eller oppdatert

«Artsjakt i skogen» er en metode der hvem som helst kan gå ut for å registrere det de måtte komme over av dyr og planter rundt om i Skog-Norge. Men funnene…

Enighet om plantetilskudd – ungdommer kan bli årets treplantere
Enighet om plantetilskudd – ungdommer kan bli årets treplantere

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og SV har gått sammen om et krav om at det skal gis et tilskudd til skogeierne for hvert tre som blir…

130 års erfaring fra skogbruket
130 års erfaring fra skogbruket

Skognæringen har de senere årene hatt en voldsom teknologisk utvikling. Hele verdikjeden har blitt digitalisert og profesjonalisert helt ut til fingerspissene,…

Neste generasjon skal plante neste generasjon med trær
Neste generasjon skal plante neste generasjon med trær

12.000 planter på to uker. Det er målet til søskenparet Johanne (28) og Hans Andreas (25), som skal plante hjemme på foreldrenes skogeiendom. Det har de…

Vi søker skogbruksleder i område Nord/Vest
Vi søker skogbruksleder i område Nord/Vest

Har du skogbruksutdanning på bachelor eller masternivå og gjerne noen år med erfaring innen skogbruk? Da må du ta en titt her!

Vi søker skogbruksleder i område vest (Røyken, Hurum, Lier og Drammen)
Vi søker skogbruksleder i område vest (Røyken, Hurum, Lier og Drammen)

Har du skogbruksutdanning på bachelor eller masternivå og gjerne noen år med erfaring innen skogbruk? Da må du ta en titt her!

Flubergbrua oppgraderes
Flubergbrua oppgraderes

Innlandet fylkeskommune har vedtatt å oppgradere Flubergbrua i Søndre Land med 17,2 millioner kroner de to neste årene: – Denne oppgraderingen har vi jobbet…

Høy karbonbinding i fleraldret gammelskog
Høy karbonbinding i fleraldret gammelskog

En fersk studie fra NIBIO viser at fleraldret gammelskog fortsetter med høy tilvekst og karbonbinding også etter at skogen er hogstmoden.

5 kjappe med Bjørn Pettersen - vår nye "spisse penn"
5 kjappe med Bjørn Pettersen - vår nye "spisse penn"

Bjørn har 20 års erfaring som journalist og tre og et halvt års erfaring som kommunikasjonsrådgiver. – Jeg følte at jobben var veldig riktig for meg. Jeg…

5 kjappe med Egil Granum - vårt nye "digitale hode"
5 kjappe med Egil Granum - vårt nye "digitale hode"

Egil har mange års erfaring som journalist og producer i NRK og har de siste årene jobbet som lærer ved medier og kommunikasjon. – Stillingen traff meg,…

Treklyngen i vekst
Treklyngen i vekst

Treklyngen går så det suser. Det heleide datterselskapet til Viken Skog SA leverte gode overskudd i både 2019 og i 2020. Selskapet utvider stadig, og nå…

Nye krefter i Viken Skog: Egil (48) og Bjørn (48) er i gang med å formidle skog og tømmer i nye kanaler
Nye krefter i Viken Skog: Egil (48) og Bjørn (48) er i gang med å formidle skog og tømmer i nye kanaler

Leder for marked og kommunikasjon i Viken Skog, Helene Nygaardsvik Ruud, stod overfor et vanskelig valg da 72 søkere ønsket seg jobb som kommunikasjonsrådgiver…

Gjør alt vi kan for å unngå å kaste millioner av planter
Gjør alt vi kan for å unngå å kaste millioner av planter

Viken Skog og SB Skog jobber med flere alternativer for å få gjennomført vårens skogplanting. Vi har blant annet hatt møter med Nav, som skal hjelpe med…

Viken Skog har gått trappene i et bratt år
Viken Skog har gått trappene i et bratt år – leverte overskudd til tross for korona

Vi kommer ikke utenom korona når vi oppsummerer Viken Skog-konsernets årsregnskap for 2020. Pandemien førte til nedgang i omsetningen, men driftsresultatet…

Viken Skog skal taksere Mathiesen Eidsvold Værks skog
Viken Skog skal taksere Mathiesen Eidsvold Værks skog

Mathiesen Eidsvold Værk driver skogbruk og eiendoms- og utmarksforvaltning av en 357.000 dekar stor eiendom. Nå skal Viken Skog hjelpe bedriften med å…

Leter etter løsninger for årets skogplanting
Leter etter løsninger for årets skogplanting – korona og innreiseforbud har gjort det vanskelig

Innreiseforbudet som følge av koronaen kan få konsekvenser for årets skogplanting. – I likhet med landbruket er skognæringen avhengig av utenlandsk sesongarbeidskraft…

Økt trebruk kan bidra til at vi når klimamålene
Økt trebruk kan bidra til at vi når klimamålene

Økt bruk av tre i bygg er bærekraftig og kan bidra til at Norge når klimamålene Stortinget har satt fram mot 2030. – Vi ønsker at kommunene og fylkene…

Neste livesending torsdag 6. mai - se klipp fra første sending
Neste livesending torsdag 6. mai - se klipp fra første sending

Skog & markedsnytt er et nytt digitalt tilbud. Her får du siste nytt om tømmermarkedet og annen skogfaglig kompetanse som lønner seg rett hjem til deg.

Russisk eksportforbud vil trolig øke prisene på sagtømmer
Russisk eksportforbud vil trolig øke prisene på sagtømmer

Vladimir Putins plan om å forby eksport av russisk tømmer kan være gode nyheter for skognæringen og treindustrien i Norge. I hvert fall på kort sikt.

Kjersti er ny supply chain manager i Viken AT Market
Kjersti (33) er ny supply chain manager i Viken AT Market: – Jeg blir stolt når jeg ser at norsk, bærekraftig tømmer er på vei ut i verden

Kjersti Denver går fra stillingen som forretningsanalytiker i Viken AT Market til å bli selskapets nye supply chain manager. Mye av jobben blir likevel…

Mari (19) fikk skryt av Erna: – Det var gøy at statsministeren engasjerte seg!
Mari (19) fikk skryt av Erna: – Det var gøy at statsministeren engasjerte seg!

Det har blitt mye oppstyr rundt Mari Gladhaug de siste to ukene. Lærlingen fra Redalen liker seg best inne i skogene på Vestre Toten, der hun i disse dager…

5 kjappe med Steinar Tutanrud - vår nye skogbruksleder i Krødsherad
5 kjappe med Steinar Tutanrud - vår nye skogbruksleder i Krødsherad

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Første utgave av Skog & Markedsnytt: Vi går mot lysere tider
Første utgave av Skog & Markedsnytt: Vi går mot lysere tider

Så mange som 456 var påmeldt Viken Skog-webinaret Skog & Markedsnytt torsdag kveld. Der fikk de blant annet høre at tidene ser lyse ut i skogbruksnæringen…

450 påmeldte: Skog & Markedsnytt torsdag 18. februar kl. 18-20
450 påmeldte: Skog & Markedsnytt torsdag 18. februar kl. 18-20

Johan Freij fra Danske Bank, gir deg en markedsanalyse. Konsernsjef i Norske Skog deler hvordan de omstiller seg til nye markeder. Styreleder og andre…

Tett på våre andelseiere
Tett på våre andelseiere

For Astrid Berg Langvandsbråten er et samarbeid med Viken Skog nærmest en selvfølge om hun skal forvalte skogen på en best mulig måte.

Tett på våre andelseiere
Tett på våre andelseiere

For Astrid Berg Langvandsbråten er et samarbeid med Viken Skog nærmest en selvfølge om hun skal forvalte skogen på en best mulig måte.

Full fres i vinterskogen
Full fres i vinterskogen

Morten Husdal, Steinar Fagerås og andre skogentreprenører er godt i gang med årets tømmerhogst, og ordrebøkene er fulle. Hittil i år har de bidratt til…

5 kjappe med nyansatte
5 kjappe med nyansatte

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Hør oss i podkasten til Kvinner i Skogbruket
Hør oss i podkasten til Kvinner i Skogbruket

Kvinner i Skogbruket er et landsomfattende nettverk spesielt rettet mot kvinner som eier skog, jobber med skog og liker skog. Lytt til skogengasjerte,…

DigiPlex kjøper datasentertomt på Treklyngen
DigiPlex kjøper datasentertomt på Treklyngen

DigiPlex, Nordens ledende leverandør av datasentre, etablerer seg på Ringerike og kjøper tomt av Follum Eiendom. Det er muligheter for gode synergier mellom…

Benytter forkjøpsrett: Viken Skog SA kjøper seg opp i Moelven Industrier ASA
Benytter forkjøpsrett: Viken Skog SA kjøper seg opp i Moelven Industrier ASA

Før jul 2020 meldte Glommen Mjøsen Skog SA at de selger 12 prosent av sine aksjer i Moelven Industrier ASA til pensjonsselskapet KLP (Kommunal Landspensjonskasse).…

Viken Skog blir medlem i Norwegian Wood Cluster
Viken Skog blir medlem i Norwegian Wood Cluster

Norwegian Wood Cluster (NWC) er et utvidet samarbeid i verdikjeden skog, industri og bygg som skal utvikles til en internasjonalt ledende næringsklynge…

5 kjappe med Terje Løvli - ny leder digitalisering
5 kjappe med Terje Løvli - ny leder digitalisering

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene…

Lite skogskader i året som gikk
Lite skogskader i året som gikk

Omfanget av branner og annen skade i norske skoger holdt seg lavt gjennom 2020, viser ny oversikt. Men klimaendringer vil skape stadig større utfordringer.

Elgå-ulven til Østfold vekker sterke reaksjoner
Elgå-ulven til Østfold vekker sterke reaksjoner

3. januar ble Elgå-ulven og maken lokalisert, bedøvet og flyttet med helikopter fra reviret i Deisjø i Hedmark til Trøsken mellom Sarpsborg og Våler i…

Bestill skoggjødsling for 2021
Bestill skoggjødsling for 2021

Gjødsling av skog med klimatilskudd og bruk av Skogfond med skattefordel er et av de mest lønnsomme tiltakene du som skogeier kan gjøre. Nå åpnes det igjen…

Ny prisoppgang på sagtømmer
Ny prisoppgang på sagtømmer

Stor global etterspørsel etter trelast gjør at prisene for sagtømmer stiger. Viken Skog økte derfor sagtømmerprisene fra nyttår. Økningen varierer med…

Årsmøte i Viken Skog SA 2021
Årsmøte i Viken Skog SA 2021

Årsmøte i Viken Skog avholdes på Teams, onsdag 9. juni. kl. 09:00.