Vedlikehold av skogsbilveier

Kunnskap er nøkkelen til gode veier, og du vil lære om alt innen vedlikehold og stell av skogsbilvei på kurset.

Gå til påmelding

Veivedlikeholdskurs

Kunnskap er nøkkelen til gode skogsbilveier.

Hva lærer jeg?

  • Hvorfor veivedlikehold
  • Veinormal - veiens oppbyggning og utforming
  • Organisering av veivedlikehold
  • Tema veievedlikehold
  • Ettersyn veier
  • Finansiering av veivedlikehold
  • Veieiers ansvar
  • Ombygging og nyanlegg

Dette er noen av mange spørsmål du vil få godt svar på. Kunnskap er nøkkelen til gode veier, og du vil lære om alt innen vedlikehold og stell av skogsbilvei på.

Kursoppbygging

Teorikvelder: Gjennomgang av alle momenter tilknyttet vedlikehold av skogsbilveier. Tidsramme fra kl. 18:00 - ca.  21:00.

Kursleder: Fredrik C. Løvenskiold (Veiplanlegger Viken skog SA)

Ta kontakt med Viken Skog Servicesenter for å melde din interesse for kurs om det ikke er oppførte datoer.

Kommende kurs

Kontakt

Ta kontakt om du lurer på noe angående kurset.