Aktivitetskalender

Setergrill - Sandsvær/Kongsberg skogeierlag

Mosebekk seter 21. august 2022 14:00

Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 23. august 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Viken Skogkvelder Buskerud - Ringerike

Eggemoen 08. september 2022 18:00 - 20:00

Les mer

Viken Skogkvelder - Ytre Østfold/Sarpsborg

Thorsø herregård 13. september 2022 18:00 - 20:00

Les mer

Viken Skogkvelder Midtre og Nordre Vestfold

Sted kommer 14. september 2022 18:00 - 20:00

Les mer

Viken Skogkvelder - Nordre og Søndre Land

Vikerseterveien 15. september 2022 18:00 - 20:00

Les mer

Viken Skogkvelder - Numedal og Sigdal/Eggedal

Vatnebryn 20. september 2022 18:00 - 20:00

Les mer

Viken Skogkvelder - Østre, Øvre og Nedre Romerike

Sted kommer 21. september 2022 18:00 - 20:00

Les mer

Viken Skogkvelder - Krødsherad/Modum og Eiker, Modum

Kløftefoss 22. september 2022 18:00 - 20:00

Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 11. oktober 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 29. november 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Tømmer & Marked 2023

Sundvolden Hotel 15. februar 2023 09:00 - 16:00

Les mer Meld på