Det er ikke stor aktivitet rundt taubanedrifter i Viken skog – området


Er det spørsmål eller behov for taubane, så ta kontakt med veiplanlegger.