Viken Skog SA benytter målereglement fra Norsk Virkesmåling

Norsk Virkesmåling er en forening med selgere og kjøpere av skogsvirke som medlemmer. 
Formålet er å bidra til korrekt, partsnøytral og enhetlig oppgjørsgrunnlag mellom kjøpere og selgere av rundvirke, biobrensel og industriflis på en slik måte at skognæringens konkurransekraft og lønnsomhet styrkes.

I Norge er det måleplikt, og på linje med alle andre kjøpere av tømmer i Norge, benytter Viken Skog målereglement fra Norsk Virkesmåling.

 

Aktuelle linker:

 

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog