Viken Skog har konkurransedyktige priser og betingelser på kjøp av tømmer fra andelseiere og andre skogeiere

Viken Skog sin viktigste oppgave er å sikre avsetning og konkurransedyktige priser på tømmer.  Hvert femte tre som hogges i Norge omsettes gjennom Viken Skog, noe som sikrer at vi har de beste avtalene med industrien. 

Kriterier for å levere tømmer til Viken Skog er at leveransen tilfredsstiller gjeldende produkt- og miljømessige kontraktsbetingelser, herunder Norsk PEFC eller FSCTM sin skogstandard.

Alle som tilfredsstiller dette kan levere tømmer til Viken Skog så fremt vi har avsetning på sortimentet(ene). I situasjoner med begrenset avsetning, prioriteres andelseiere.  Viken Skog garanterer korrekt oppgjør til riktig tid.

Kontakt din skogbruksleder

Skogeier bør i god tid før hogst kontakte sin lokale skogbruksleder. Skogbruksleder er oppdatert på priser og betingelser og vil gi deg et rettferdig og konkurransedyktig tilbud.  Du kan velge selv om du vil ha en fast pris på avtaletidspunktet eller om du vil ha markedspris når tømmeret leveres.  Vi anbefaler at du samtidig inngår avtale med skogbruksleder om gjennomføring av hogsten, om du ikke har gjort avtale direkte med en entreprenør eller vil hogge selv. 

Skogbrukslederen er kontaktperson mot skogeier for hogst og alle andre skogtjenester. Han/hun er ansvarlig for planlegging av driftene og utarbeidelse av miljørapport før hogst. Han/hun sørger for god kontakt med produksjonsplanleggerne som er ansvarlig for å lage kjøreruter for entreprenørene og transport basert på henteklarmeldinger. 

 

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog