Send en forespørsel til din skogbruksleder, eller les mer om hvilke tjenester Viken Skog tilbyr nedenfor.

Tømmersalg

Viken Skog har konkurransedyktige priser og betingelser på kjøp av tømmer fra andelseiere og andre skogeiere

Foryngelseshogst

Hensikten er å høste verdiene samt legge til rette for foryngelse.

Tynning

Tynning skal kanalisere produksjonen til de mest lønnsomme fremtidstrærne, samt fjerne skadde og uegnede trær.

Markberedning

Markberedning gir raskere etablering, bedre overlevelse av planter og bedre vekstforhold. Planlegg markberedning i forbindelse med hogst!

Planting

Planlegg foryngelsen samtidig med hogst! Din lokale skogbruksleder veileder deg med bestilling og valg av plantetype. Andelseiere får 15% rabatt på plantekjøp sammen med salg av tømmer.

Ungskogpleie

Ungskogpleie omfatter mekanisk rydding og avstandsregulering utført i ungskog. Det tas ikke ut virke for salg. Etter utført ungskogpleie skal de beste trærne stå igjen jevnest mulig fordelt i bestandet.

Gjødsling

Gjødsling av skog er et av de mest lønnsomme tiltakene man kan foreta seg i skogen. Verdiøkningen er et resultat av både økt diameter- og volumtilvekst.

DinSkog - skogplan på nett

DinSkog er Viken Skogs løsning for skogbruksplan på internett, og den en gratis for andelseiere. DinSkog er nå også tilgjengelig på mobiltelefon. Registrer deg som bruker ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor.

Skogbruksplaner

En skogbruksplan setter skogeieren i bedre stand til å forvalte sin eiendom på en økonomisk- og økologisk forsvarlig måte.

Viken Skog Kurs

Skogfond

Veiplanlegging

Økonomi og verdsetting

Eiendomsoverdragelser, Skogfond, frivillig vern, verdsetting

Utmark og rettighetssikring

Jakt, fiske, tomtefeste og ulike former for utmarksturisme er en viktig del av ressursutnyttelsen for mange skogeiere. Viken Skog har samarbeidsavtaler med eksperter som kan bidra med råd og veiledning

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog