Kirsten A. Walhovd

907 44 322 kw@viken.skog.no

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Skogbruksleder Ringerike, Hole

Send forespørsel

Anders Berg Stensrud

95796953 abs@viken.skog.no

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Skogbruksleder Ringerike

Send forespørsel

Magnus Rydning

473 07 803 mryd@viken.skog.no

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Skogbruksleder Ringerike, Hole

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Ringerike 2016

336 kr/m3
mot 346 kr/m3 i 2015

494 andelseiere

218 har levert tømmer

74.696 m3
massevirke levert

84.633 m3
sagtømmer levert fordelt på 45.588 m3 gran og 37.980 m3 furu

4.228 m3
energivirke levert

Andelseierskap

Som andelseier får du påvirkning i markedet, konkurransedyktige priser på tjenester, bistand med å eie og tjene på skogen, bonus, utbytte og mye mer.

Les mer

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog