Knut Waaler

480 91 575 kwa@vikenskog.no

Teiealeen 6,2030 Nannestad

Skogbruksleder Aurskog-Høland, Rømskog og Sørum

Send forespørsel

Britt Godtlund

917 42 922 btgo@viken.skog.no

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Skogbruksleder i Nes

Send forespørsel

Kaj Jørgensen

958 06 648 kj@viken.skog.no

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Skogbruksleder Asker/Bærum, Nedre Romerike og Fet

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Østre Romerike 2017

349 kr/m3
mot 338 kr/m3 i 2016

481 andelseiere

207 har levert tømmer

78.756 m3
massevirke levert

75.013 m3
sagtømmer levert fordelt på 45.655 m3 gran og 29.343 m3 furu

6.320 m3
energivirke levert

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog