Knut Waaler

480 91 575 kwa@vikenskog.no

Teiealeen 6,2030 Nannestad

Skogbruksleder Aurskog-Høland, Rømskog og Sørum

Send forespørsel

Britt Godtlund

917 42 922 btgo@viken.skog.no

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Skogbruksleder i Nes

Send forespørsel

Kaj Jørgensen

958 06 648 kj@viken.skog.no

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Skogbruksleder Asker/Bærum, Nedre Romerike og Fet

Send forespørsel

Martin Bråthen

976 11 916 mbrae@viken.skog.no

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Prosjektleder skogkultur og vei i Akershus

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Østre Romerike 2016

338 kr/m3
mot 379 kr/m3 i 2015

484 andelseiere

197 har levert tømmer

83.481 m3
massevirke levert

84.408 m3
sagtømmer levert fordelt på 52.190 m3 gran og 32.102 m3 furu

5.391 m3
energivirke levert

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog