Bent Erik Ingesen

977 62 611 bei@viken.skog.no

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Skogbruksleder Modum

Send forespørsel

Kristian Westlie

97885858 kwe@viken.skog.no

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Skogbruksleder Sigdal-Eggedal og Krødsherad

Send forespørsel

Stein Strømmen

908 61 484 sgs@viken.skog.no

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Skogbruksleder i Nedre Hallingdal og Krødsherad

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Modum - Krødsherad 2016

326 kr/m3
mot 345 kr/m3 i 2015

409 andelseiere

185 har levert tømmer

52.044 m3
massevirke levert

65.216 m3
sagtømmer levert fordelt på 37.801 m3 gran og 26.311 m3 furu

6.940 m3
energivirke levert

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog