Hadeland har et aktivt skogbruk med omtrent 800 private skogeiendommer og fire større allmenninger. Produktivt skogareal er totalt ca. 830 000 dekar og årlig avvirkning ca. 200 000 m3.

I 2016 gjennomføres det områdetakst med miljøregistreringer i Hadelandskommunene.  Viken skog oppfordrer alle sine andelseiere til å ta del i denne.  Les mer om miljøregistreringene og hvorfor det er viktig å delta i disse her.

Kjel Jarle Kvamme

414 02 640 kjk@viken.skog.no

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Skogbruksleder Hadeland

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Hadeland 2016

326 kr/m3
mot 347 kr/m3 i 2015

451 andelseiere

130 har levert tømmer

63.153 m3
massevirke levert

70.876 m3
sagtømmer levert fordelt på 60.863 m3 gran og 10.010 m3 furu

1.484 m3
energivirke levert

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog