Grønn leverandør er en frivillig sertifiserings-ordning innført av Viken Skog for de som ønsker å gjøre hele planleggingen av drifter selv

Tilbud om opplæring som Grønn leverandør ble opprinnelig etablert som en respons på diskusjoner om miljøverdier i skogbruket i 2011. Hensikten var å gi tilbud om mer kompetanse til de skogeiere som ønsker å stå for all planlegging og administrasjon av drifter selv, inkludert merking av hogstfelt som grenser mot registrerte biologisk viktige områder (BVO).

Opplæringspakken består av følgende deler:

Første ledd - utedag med biologisk kompetanse og gjennomført nettkurs "Norsk PEFC Skogstandard" - er et opplæringstilbud for å kunne drive og administrere egen skogsdrift. Dette tilsvarer tidligere "Levende Skog"-kunnskap og kravet er at skogeier, den som utfører eller den som planlegger skogsdriften har slik kunnskap.


Andre ledd - for at skogeiere kan utfører miljøkontroll på egen eiendom, inklusive oppmerking i felt av biologisk viktige områder (BVO). Denne delen forutsetter gjennomført del 1 ovenfor og innebærer kunnskap om og bruk av aktuelle miljøbaser og tilgang til GPS.

Kurset gjennomføres av Viken Skog. Hele opplegget vil gi en kostnad pr. deltager på kr 3 500 ved fullført opplegg. Kurset kan finansieres via Skogfond. Forespørsel om deltakelse på kurs gjøres til studieleder.

Presentasjon Grønn leverandør