Viken Skog er også sertifisert etter FSC™s skogstandard

Viken Skog er også sertifisert etter FSC FM (FSC Skog administrasjon) og FSC COC (FSC Sporbarhet-virkeskjeden).

FSC FM skiller seg fra ISO Standarden ved at den enkelte skogeier må oppfylle visse krav. Bl.a. å utarbeide egen forvaltningsplan for eiendommen som skal oppfylle prinsipper og kriterier beskrevet i FSC allmenn standard. Pr. i dag består medlemsgruppen i Viken SKog av 75 skogeiendommer.

Link til Woodmark Allmenn Standard og Sjekkliste

FSC COC styrer virkeskjeden og skal sørge for at dokumentasjon er rett og godkjent FSC tømmer som leveres til aktuell industri.

Viken Skog har tre mottakere av FSC tømmer i dag: Hellefoss (massevirke), Moelven (sagtømmer) og Begna Bruk (sagtømmer).

Link til FSCs hjemmeside

Soil Association WOODMARK v. ORBICON reviderer Viken Skog årlig i forhold til de to FSC standardene.

FSC C019132