Norge slipper ut 43 millioner tonn CO2 i året. Skogen i Norge binder 24 millioner tonn CO2 i året. Aktivt skogbruk og økt bruk av tre og bioenergi kan bidra med en utslippsreduksjon på inntil 9,5 mill tonn Co2 pr. år om hundre år.

Skog er genialt!

  • Skog i vekst tar opp Co2 gjennom fotosyntesen
  • Skog og treprodukter binder Co2 i lang tid
  • Bruk av trevirke reduserer utslippene av Coved å gjøre behovet for fossilt brensel og energikrevende materialer mindre.

Trærne på en tømmerbil (40 m3har bundet CO2 tilsvarende utslipp fra ca. 26 000 liter bensin. Dette tilsvarer gjennomsnittlig bensinforbruk for en bil i over 26 år!

  • 1 m3 tømmer inneholder i gjennomsnitt 210 kg karbon
  • 1 m3 tømmer er det i gjennomsnitt bundet 800 kg CO2
  • Produksjon av 1 m3 tømmer (m/greiner o.l.) tilsvarer CO2 utslippet ved bruk av 650 l bensin.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

I St.meld.nr. 39 (2009) Klimautfordringen - landbruket en del av løsningen. Der blir det synliggjort flere tiltak som kan øke karbonopptak og lager i stående biomasse. Under gitte forutsetninger, blant annet med en økning i avvirkningsnivå til 15 mill kubikkmeter, kan skogbruket samlet sett bidra med klimapositive effekter i størrelsesorden 9,5 mill. ton Co2 årlig ved utgangen av dette århundret.

Les mer om skog og klima her

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog