Viken Skog SA er et skogsamvirke eid av skogeiere. Personvernerklæringen handler om hvordan Viken Skog samler inn, bruker og oppbevarer personopplysninger om besøkende på våre nettsteder, kunder, leverandører og ansatte. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (Personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (Personopplysningsloven § 18, 1. ledd).

Viken Skog, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Viken Skog SA registrerer data om våre andelseiere slik som navn, adresseopplysninger, dato for inn- og utmelding, andelseiernummer, person- og organsisasonsnummer, e-post, telefon, arealopplysninger som grunnlag for beregning av andelskapital og oppfylling av krav i miljøsertifisering samt opplysninger knyttet til tømmersalg og annet tjenestekjøp. For andre tømmerleverandører enn andelseiere registreres det samme, i den grad det er relevant.

Formålet med registreringen er:

  • Overholdelse av krav fra myndighetene til rapportering
  • Forvaltning av andelseierskap i Viken Skog SA
  • Nødvendige opplysninger for omsetning av tømmer og annet tjenestekjøp
  • Opplysninger for å ivareta Viken Skogs miljøsertifikater

Viken Skog SA har trygge behandlingssrutiner for personopplysninger. Opplysningene oppbevares forsvarlig for å ivareta krav til konfidensialitet og integritet. Disse benyttes kun til det formål de er samlet inn for.

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester på www.viken.skog.no. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de besøkende. For å analysere informasjonen bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin). Kapslene registrerer brukernes IP-adresse som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; Hvor mange besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen samles inn av Google Analytics og lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Viken Skog bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Søk

Viken Skog lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på våre nettsteder i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres. De kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Addthis" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med "nettvett". Dersom du benytter e-postfunksjonen bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

Nyhetsbrev

Det er mulig å abonnere på nyhetsbrev for alle som ønsker å motta slik informasjon. For at vi skal sende e-post til riktig person må vi registrere navn og e-postadresse. Disse opplysningene deles ikke med andre virksomheter. De slettes når vi får beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra oss. Opplysningene slettes også om vi får tilbakemelding om at e-postadressen ikke lenger er aktiv.

Påmeldinger

Når du melder deg på arrangementer eller lignende blir du bedt om å registrere personlige opplysninger. Disse opplysningene deles ikke med andre.

Innsyn og sletting av registrerte opplysninger

Som andelseier eller leverandør av tømmer kan du få innsyn i de opplysningene vi har registrert om deg på vårt  Extranett.

Alle som har personopplysninger registrert i Viken Skog SA har krav på å få disse slettet når formålet med registreringen og/eller myndighetenes krav til oppbevaring og rapportering er opphørt.

Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter opp om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.

Publisert: 04.07.2018, Sist endret: 06.07.2018

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog