Thomas Fransson

90224430 tfr@viken.skog.no

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Skogbruksleder Skiptvedt, Våler og Vestby

Send forespørsel

Tor Jaavall

958 07 276 tj@viken.skog.no

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Prosjektleder skogkultur i Østfold

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Våler og Svinndal 2016

362 kr/m3
mot 388 kr/m3 i 2015

107 andelseiere

31 har levert tømmer

7.820 m3
massevirke levert

9.075 m3
sagtømmer levert fordelt på 6.894 m3 gran og 2.181 m3 furu

1.409 m3
energivirke levert