Bjørnar Sørbøen

977 08 990 bjs@viken.skog.no

Storgt. 49, 2870 Dokka

Skogbruksleder Sør-Aurdal og Øvre Valdres

Send forespørsel

Kai R. Dølven

951 66 479 krd@viken.skog.no

Storgata 49, 2870 Dokka

Prosjektleder skogkultur i Valdres

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Sør Aurdal 2016

316 kr/m3
mot 330 kr/m3 i 2015

322 andelseiere

116 har levert tømmer

36.349 m3
massevirke levert

35.037 m3
sagtømmer levert fordelt på 27.780 m3 gran og 7.257 m3 furu

980 m3
energivirke levert