Terje Roen

905 23 302 tro@viken.skog.no

Storgt. 49, 2870 Dokka

Skogbruksleder Søndre Land, Fluberg

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Søndre Land og Fluberg 2016

322 kr/m3
mot 338 kr/m3 i 2015

155 andelseiere

117 har levert tømmer

59.930 m3
massevirke levert

69.712 m3
sagtømmer levert fordelt på 61.285 m3 gran og 8.426 m3 furu

2.146 m3
energivirke levert