Nils Amund Krog

971 56 355 nak@viken.skog.no

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Skogbruksleder Askim, Eidsberg, Marker og Trøgstad

Send forespørsel

Jon Martin Bergum

47018979 jmb@viken.skog.no

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Skogbruksleder i Rakkestad og Aremark

Send forespørsel

Tor Jaavall

958 07 276 tj@viken.skog.no

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Prosjektleder skogkultur i Østfold

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Smaalenene 2016

343 kr/m3
mot 408 kr/m3 i 2015

374 andelseiere

109 har levert tømmer

33.028 m3
massevirke levert

35.233 m3
sagtømmer levert fordelt på 25.646 m3 gran og 9.552 m3 furu

5.918 m3
energivirke levert