Kristian Westlie

97885858 kwe@viken.skog.no

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Skogbruksleder Sigdal-Eggedal og Krødsherad

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Sigdal-Eggedal 2016

336 kr/m3
mot 337 kr/m3 i 2015

273 andelseiere

128 har levert tømmer

26.959 m3
massevirke levert

36.385 m3
sagtømmer levert fordelt på 16.759 m3 gran og 19.280 m3 furu

2.570 m3
energivirke levert