-Høyest mulig avkastning på skogen din? Ta kontakt med din lokale skogbruksleder i dag!

Hans Jørgen Tangevold

975 74 610 hjt@viken.skog.no

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Skogbruksleder Sarpsborg, Ås, Ski, Frogn, Nesodden og Oppegård

Send forespørsel

Thor-Åge Jensen

959 77 814 taj@viken.skog.no

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Skogbruksleder Halden, Fredrikstad, Hvaler, Moss, Rygge og Råde

Send forespørsel

Tor Jaavall

958 07 276 tj@viken.skog.no

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Prosjektleder skogkultur i Østfold

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Sarpsborg-Ytre Østfold 2016

343 kr/m3
mot 395 kr/m3 i 2015

400 andelseiere

166 har levert tømmer

39.439 m3
massevirke levert

43.964 m3
sagtømmer levert fordelt på 30.958 m3 gran og 12.824 m3 furu

7.846 m3
energivirke levert