Bjørnar Sørbøen

977 08 990 bjs@viken.skog.no

Storgt. 49, 2870 Dokka

Skogbruksleder Sør-Aurdal og Øvre Valdres

Send forespørsel

Gaute Hjelde

959 73 007 gh@viken.skog.no

Storgt. 49, 2870 Dokka

Skogbruksleder Øvre Valdres

Send forespørsel

Kai R. Dølven

951 66 479 krd@viken.skog.no

Storgata 49, 2870 Dokka

Prosjektleder skogkultur i Valdres

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Øvre Valdres 2016

270 kr/m3
mot 293 kr/m3 i 2015

436 andelseiere

142 leverandører

51.282 m3
massevirke levert

34.345 m3

sagtømmer levert fordelt på 29.872 m3 gran og 4.473 m3 furu

461 m3
energivirke levert