Bent Smukkestad

916 05 275 bs@viken.skog.no

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Skogbruksleder Øvre Romerike

Send forespørsel

Martin Bråthen

976 11 916 mbrae@viken.skog.no

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Prosjektleder skogkultur og vei i Akershus

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Øvre Romerike 2016

334 kr/m3
mot 334 kr/m3 i 2015

405 andelseiere

135 har levert tømmer

39.981 m3
massevirke levert

38.362 m3
sagtømmer levert fordelt på 33.617 m3 gran og 4.726 m3 furu

1.796 m3
energivirke levert