Knut Waaler

480 91 575 kwa@vikenskog.no

Teiealeen 6,2030 Nannestad

Skogbruksleder Aurskog-Høland, Rømskog og Sørum

Send forespørsel

Britt Godtlund

917 42 922 btgo@viken.skog.no

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Skogbruksleder i Nes

Send forespørsel

Kaj Jørgensen

958 06 648 kj@viken.skog.no

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Skogbruksleder Asker/Bærum, Nedre Romerike og Fet

Send forespørsel

Martin Bråthen

976 11 916 mbrae@viken.skog.no

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Prosjektleder skogkultur og vei i Akershus

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Østre Romerike 2016

338 kr/m3
mot 379 kr/m3 i 2015

484 andelseiere

197 har levert tømmer

83.481 m3
massevirke levert

84.408 m3
sagtømmer levert fordelt på 52.190 m3 gran og 32.102 m3 furu

5.391 m3
energivirke levert