Bente Tveita

915 40 762 btv@viken.skog.no

Baneveien 32 B, 3612 Kongsberg

Skogbruksleder Numedal

Send forespørsel

Dag Utklev

908 68 790 dut@viken.skog.no

Baneveien 32 B, 3612 Kongsberg

Skogbruksleder Øvre Numedal

Send forespørsel

Anders Wåla

971 13 005 awaa@viken.skog.no

Baneveien 32 B, 3612 Kongsberg

Prosjektleder skogvekst i Numedal-Kongsberg

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Numedal 2016

322 kr/m3
mot 341 kr/m3 i 2015

583 andelseiere

234 har levert tømmer

43.419 m3
massevirke levert

73.594 m3
sagtømmer levert fordelt på 37.577 m3 gran og 35.892 m3 furu

3.590 m3
energivirke levert