Jan Hatlestad

917 36 113 jh@viken.skog.no

Industriveien 4, 3174 Revetal

Skogbruksleder Hof, Holmestrand, Svelvik og Sande

Send forespørsel

Geir Jacobsen

957 05 409 gj@viken.skog.no

Industriveien 4, 3174 Revetal

Prosjektleder skogkultur i Vestfold

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Nordre Vestfold 2016

315 kr/m3
mot 339 kr/m3 i 2015

336 andelseiere

138 har levert tømmer

31.472 m3
massevirke levert

37.066 m3
sagtømmer levert fordelt på 32.587 m3 gran og 3.955 m3 furu

14.819 m3
energivirke levert