Hallgeir Thorsen

917 36 121 ht@viken.skog.no

Storgt. 49, 2870 Dokka

Skogbruksleder Nordre Land og Etnedal

Send forespørsel

Kai R. Dølven

951 66 479 krd@viken.skog.no

Storgata 49, 2870 Dokka

Prosjektleder skogkultur i Valdres

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Nedre Land og Etnedal 2016

309 kr/m3
mot 324 kr/m3 i 2015

343 andelseiere

148 har levert tømmer

45.580 m3
massevirke levert

44.224 m3
sagtømmer levert fordelt på 40.180 m3 gran og 4.044 m3 furu

970 m3
energivirke levert