Kaj Jørgensen

958 06 648 kj@viken.skog.no

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Skogbruksleder Asker/Bærum, Nedre Romerike og Fet

Send forespørsel

Martin Bråthen

976 11 916 mbrae@viken.skog.no

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Prosjektleder skogkultur og vei i Akershus

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Nedre Romerike 2016

358 kr/m3
mot 352 kr/m3 i 2015

181 andelseiere

38 har levert tømmer

12.572 m3
massevirke levert

15.820 m3
sagtømmer levert fordelt på 14.551 m3 gran og 1.268 m3 furu

974 m3
energivirke levert