Tom Horntvedt

902 00 633 tho@viken.skog.no

Industriveien 4, 3174 Revetal

Skogbruksleder Sandefjord, Nedre Lågen og Midtre Vestfold

Send forespørsel

Geir Jacobsen

957 05 409 gj@viken.skog.no

Industriveien 4, 3174 Revetal

Prosjektleder skogkultur i Vestfold

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Nedre Lågen 2016

305 kr/m3
mot 332 kr/m3 i 2015

384 andelseiere

167 har levert tømmer

22.201 m3
massevirke levert

28.866 m3
sagtømmer levert fordelt på 25.530 m3 gran og 3.176 m3 furu

13.655 m3
energivirke levert