Bent Erik Ingesen

977 62 611 bei@viken.skog.no

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Skogbruksleder Modum

Send forespørsel

Stein Strømmen

908 61 484 sgs@viken.skog.no

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Skogbruksleder i Nedre Hallingdal og Krødsherad

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Modum - Krødsherad 2016

326 kr/m3
mot 345 kr/m3 i 2015

409 andelseiere

185 har levert tømmer

52.044 m3
massevirke levert

65.216 m3
sagtømmer levert fordelt på 37.801 m3 gran og 26.311 m3 furu

6.940 m3
energivirke levert