Arnfinn Espenes

911 91 745 ae@viken.skog.no

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Skogbruksleder Enebakk, Hobøl og Spydeberg

Send forespørsel

Nils Amund Krog

971 56 355 nak@viken.skog.no

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Skogbruksleder Askim, Eidsberg, Marker og Trøgstad

Send forespørsel

Thomas Fransson

90224430 tfr@viken.skog.no

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Skogbruksleder Skiptvedt, Våler og Vestby

Send forespørsel

Tor Jaavall

958 07 276 tj@viken.skog.no

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Prosjektleder skogkultur i Østfold

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Hessa 2016

341 kr/m3
mot 375 kr/m3 i 2015

467 andelseiere

136 har levert tømmer

35.746 m3
massevirke levert

42.977 m3
sagtømmer levert fordelt på 39.971 m3 gran og 2.900 m3 furu

10.623 m3
energivirke levert