Anders Bergan

959 35 378 ab@viken.skog.no

Elvevegen 4, 3550 Gol

Skogbruksleder Hallingdal

Send forespørsel

Stein Strømmen

908 61 484 sgs@viken.skog.no

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Skogbruksleder i Nedre Hallingdal og Krødsherad

Send forespørsel

Anne Åsødegård

908 34 831 aaas@viken.skog.no

Elvevegen 4, 3550 Gol

Prosjektleder skogvekst i Hallingdal

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Hallingdal 2016

290 kr/m3
mot 299 kr/m3 i 2015

772 andelseiere

285 har levert tømmer

64.456 m3
massevirke levert

64.138 m3
sagtømmer levert fordelt på 38.519 m3 gran og 25.536 m3 furu

1.210 m3
energivirke levert