Hadeland har et aktivt skogbruk med omtrent 800 private skogeiendommer og fire større allmenninger. Produktivt skogareal er totalt ca. 830 000 dekar og årlig avvirkning ca. 200 000 m3.

I 2016 gjennomføres det områdetakst med miljøregistreringer i Hadelandskommunene.  Viken skog oppfordrer alle sine andelseiere til å ta del i denne.  Les mer om miljøregistreringene og hvorfor det er viktig å delta i disse her.

Kjel Jarle Kvamme

414 02 640 kjk@viken.skog.no

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Skogbruksleder Hadeland

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Hadeland 2016

326 kr/m3
mot 347 kr/m3 i 2015

451 andelseiere

130 har levert tømmer

63.153 m3
massevirke levert

70.876 m3
sagtømmer levert fordelt på 60.863 m3 gran og 10.010 m3 furu

1.484 m3
energivirke levert