Hans Jørgen Tangevold

975 74 610 hjt@viken.skog.no

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Skogbruksleder Sarpsborg, Ås, Ski, Frogn, Nesodden og Oppegård

Send forespørsel

Thomas Fransson

90224430 tfr@viken.skog.no

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Skogbruksleder Skiptvedt, Våler og Vestby

Send forespørsel

Martin Bråthen

976 11 916 mbrae@viken.skog.no

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Prosjektleder skogkultur og vei i Akershus

Send forespørsel

Tor Jaavall

958 07 276 tj@viken.skog.no

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Prosjektleder skogkultur i Østfold

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Follo 2016

312 kr/m3
mot 341 kr/m3 i 2015

397 andelseiere

91 har levert tømmer

29.863 m3
massevirke levert

25.767 m3
sagtømmer levert fordelt på 21.614 m3 gran og 4.148 m3 furu

7.000 m3
energivirke levert