Eiker skogeierområde dekker Øvre og Nedre Eiker, og har ca 300 andelseiere.  Sammen med skogeierlagene arrangeres en rekke kurs, fagkvelder og informasjonsmøter.  Eiker skogeierlag har vært aktive for å få til et godt tilbud på skogkulturtjenester. Et resultat av dette er nabohjelp prosjektet -  et felles initiativ med skogbruksetaten.  Les mer om prosjektet her.

Axel Berlin

917 33 140 ajbe@viken.skog.no

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Skogbruksleder i Eiker

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Eiker 2016

327 kr/m3
mot 370 kr/m3 i 2015

291 andelseiere

106 har levert tømmer

19.151 m3
massevirke levert

23.873 m3
sagtømmer levert fordelt på 12.667 m3 gran og 10.911 m3 furu

3.298 m3
energivirke levert