Kaj Jørgensen

958 06 648 kj@viken.skog.no

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Skogbruksleder Asker/Bærum, Nedre Romerike og Fet

Send forespørsel

Martin Bråthen

976 11 916 mbrae@viken.skog.no

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Prosjektleder skogkultur og vei i Akershus

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Asker og Bærum 2016

348 kr/m3
mot 363 kr/m3 i 2015

103 andelseiere

24 har levert tømmer

5.524 m3
massevirke levert

10.056 m3
sagtømmer levert fordelt på 10.020 m3 gran og 36 m3 furu

1.795 m3
energivirke levert