Viken Skog SAs formål er gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å sikre langsiktig råderett og avkastning på andelseiernes skogeiendommer.

Viken Skogs visjon: Verdikjede i verdensklasse. Viken Skog jobber for å utvikle en komplett bærekraftig og fremtidsrettet verdikjede basert på skogens ressurser.

Virksomhetsidèen er å omsette skogsvirke og gjøre det enklere for andelseierne å eie og forvalte sin skog.

 

Viken Skog lover deg:

  • Enklere hverdag: Våre tjenester gjør det enklere å eie og forvalte skog.
  • Konkurransekraft: Tilgang til markeder, sikre avsetning og utvikle verdikjeden.
  • Eierskap: Muligheten til å påvirke og delta i skogeiersamvirket. Vi står sterkere sammen.

 

Viken Skog har syv hovedmål:

  1. Ivareta mennesker og miljøverdier
  2. Vekst i tømmervolum og markedsandel
  3. Lønnsom drift og avkastning på andelskapitalen
  4. Arbeide for best mulig avkastning over tid på arealet til skogeier
  5. Være den foretrukne samarbeidspartner i verdikjeden for skog
  6. Arbeide for å bedre rammebetingelsene for hele verdikjeden i skogbruket
  7. Være bidragsyter til bioøkonomien ved å arbeide for ny bærekraftig og klimavennlig skogbasert industri i Norge