Linda Camilla Strømsod

926 83 644 lcs@viken.skog.no

Kommunikasjonsleder

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Olav Bjella

900 89 247 obj@viken.skog.no

Organisasjonssjef

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss