Ledergruppen i Viken Skog SA består av daglig leder og avdelingssjefer for avdelingene økonomi og administrasjon, organisasjon, personal, skog, produksjon og salg.

 

 


Daglig leder

Tor Henrik Kristiansen

 
Organisasjonssjef
Olav Bjella
 
Kvalitets- og miljøsjef
Per Hallgren

Personalsjef
Inge Myrlund
 


Økonomisjef
Mette Toft Bjørgen


Skogsjef
Lars Kristen Haug


Produksjonssjef
Tor Henrik Kristiansen

 

Salgssjef
Jon Gultvedt