Medlemmene i valgkomiteen velges for tre år av gangen og varamedlemmene for ett år. Valgordningen er slik at fylkene har et medlem eller varamedlem til valgkomiteen.

Valgkomiteen i Viken Skog består av fem medlemmer med 2 varamedlemmer i nummerrekkefølge. 

Valgkomiteens medlemmer i 2017-2018:

 

Kontaktinformasjon valgkomiteens medlemmer 2017-2018:

 

Trond Anstensrud, leder (Østfold)
Tlf.: 952 84 650
E-post: t-ansten@online.no 

 

Ole Helmer E. Bjørlien (Oppland)
Tlf.: 952 36 911
E-post: olehelmer@gmail.com

 

Karin Kvarteig (Buskerud)
Tlf.: 970 72 705
E-post: k.kvar@online.no

 

Tron Erik Hovind, (Øvre Romerike) (2 år)

Tlf.: 977 53 517

E-post: tron.erik.hovind@gmail.com

Knut Hansejordet (Lardal og Siljan)

E-post: knut@hansejordet.no

Tlf.: 915 53 581

 

 

 

 

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog