Medlemmene i valgkomiteen velges for tre år av gangen og varamedlemmene for ett år. Valgordningen er slik at fylkene har et medlem eller varamedlem til valgkomiteen.

Valgkomiteen i Viken Skog består av fem medlemmer med 2 varamedlemmer i nummerrekkefølge. 

Valgkomiteens medlemmer i 2016-2017:

Kontaktinformasjon valgkomiteens medlemmer 2016-2017:

Ole Helmer E. Bjørlien (Oppland)
Tlf.: 952 36 911
E-post: olehelmer@gmail.com

Karin Kvarteig (Buskerud)
Tlf.: 970 72 705
E-post: k.kvar@online.no  

Trond Anstensrud (Østfold)
Tlf.: 952 84 650
E-post: t-ansten@online.no 

Ole Semming Wiig (Akershus)
Tlf.: 908 89 250
E-post: semming@online.no

Anne Aa. Andvik (Vestfold)
Tlf.: 481 50 212
E-post: anandvik@online.no