Styret består av 7 medlemmer, hvorav 5 velges av årsmøtet og 2 av de ansatte.

Styret kan nås på følgende e-post og telefonnummer:

Navn E-post Telefon

Olav Breivik, styrets leder
olav@breivik-holding.no 900 96 445

Gudbrand Gulsvik, nestleder
gudbrand@gulsvik.no 911 74 511

Ragnhild Hallenstvedt
rhallen@online.no 995 68 406

Halvor Ulven
hu@viken.skog.no  9520480180

Bjørn Sorteberg
bjorn.sorteberg@gmail.com 908 31 376

Kristine Nore
kristine.nore@gmail.com 909 49 484

Hallgeir Thorsen
ht@viken.skog.no 917 36 121

Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets møter, men har ikke stemmerett.

Styret skal lede samvirkets virksomhet overensstemmende med vedtektene og årsmøtets beslutninger, og skal gjennomføre de vedtak som blir fattet av Norges Skogeierforbund i medhold av Forbundets vedtekter. Styret har ansvar for at selskapet er organisert på en effektiv måte slik at det er i stand til å utføre sin oppgave. Styret skal påse at selskapet oppfyller sin økonomiforvaltning i samsvar med lover og forskrifter. Styret skal legge frem beretning og regnskap som forelegges årsmøtene i skogeierområdene før behandling i samvirkets årsmøte. Styret skal forberede de saker årsmøtet skal behandle.

Varamedlemmer til styret i nummerorden (valgt for 1 år):

1. Erland Lundby (Øvre Romerike)
2. Anne Kristin Syverstad (Smaalenene)
3. Andreas Råheim (Sør-Aurdal)

Varamedlemmer (ansattvalgt)  (valgt for 1 år):

1. Hans Jørgen Tangevold

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog