Skogeiersamvirket kan ha en årsmøtevalgt kontrollkomité på tre medlemmer med to varamedlemmer i nummerorden. Medlemmene velges for tre år med et medlem på valg hvert år.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med skogeiersamvirkets virksomhet etter instruks fastsatt av årsmøtet.

Medlemmene i kontrollkomiteen:

Steinar Fretheim, leder (Søndre Land og Fluberg), steifret@bbnett.no


Olav O. Evju (Numedal), olavevju@hotmail.com


 
Tove Borud (Sarpsborg/Ytre Østfold), toveborud@hotmail.com


 

 

Varamedlemmer (nummerorden):

1. Gunvor Roverud (Ringerike) gu-rover@online.no

2. Einar Høstbjør (Sarpsborg/Ytre Østfold) einar@hostbjor.no

 

 Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog