Skogeiersamvirket kan ha en årsmøtevalgt kontrollkomité på tre medlemmer med to varamedlemmer i nummerorden. Medlemmene velges for tre år med et medlem på valg hvert år.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med skogeiersamvirkets virksomhet etter instruks fastsatt av årsmøtet.

Medlemmene i kontrollkomiteen:

Steinar Fretheim, leder (Søndre Land og Fluberg), steinar.fretheim@dibk.no


Olav O. Evju (Numedal), olavevju@hotmail.com


 
Turid Berglund Ekeberg (Hallingdal), tuekeber@frisurf.no


Varamedlemmer (nummerorden):

1. Vegard Tønsberg (Østre Romerike),  vegard.tonsberg@stubjahr.no 2. Tove Borud (Sarpsborg-Ytre Østfold), tovbor@ostfoldfk.no